Ny rundkjøring i Vennesla åpnet

Fylkesordfører Arne Thomassen klippet snora sammen med ordfører Nils Olav Larsen. Dermed er rundkjøringen til 34 millioner kroner nord i sentrum offisielt åpnet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Fylkesordfører Arne Thomassen klipper snora sammen med ordfører Nils Olav Larsen. i Vennesla kommune. Til venstre Ingrid Sæther Konsmo fra Vennesla kommune. Odd Inge Uleberg, Vennesla kommune

I byggesummen er det også inkludert grunnerverv og kjøp av tre boliger. Det har vært et stort og komplisert prosjekt, og det er ikke bare å passe inn en femarmet rundkjøring på et såpass lite område. Det ble lagt fram svært mange alternativer i sin tid – før planleggerne jobbet godt sammen og fant fram til dagens løsning.

 

Se dronevideo av området nederst i saken.

Vennesla vokser mest i kristiansandsregionen

– Det er grunn til å takke både de som har planlagt og entreprenørene som har bygget. Dette er blitt flott. Denne rundkjøringen er viktig. Vi må legge til rette i Vennesla. Jeg minner om at Vennesla vokser mest i hele kristiansandsregionen for øyeblikket, sa fylkesordfører Arne Thomassen i sin tale.

Ordfører Nils Olav Larsen beskrev rundkjøringen som et stort framskritt, et smykke for bygda og et stort samskapingsprosjekt. Han takket utbyggerne som tar store deler av kostnadene sammen med fylkeskommunen og kommunen – og han roste alle involverte for vel utført jobb.

Etterpå trakk de fremmøtte inn i Kulturhuset, der de fikk kake og kaffe og (selvsagt i desember) nydelige kakemenn. Ute var det mellom åtte og ti kuldegrader.

Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune

Agder fylkeskommune har stått for prosjektering av byggeplanen og har vært byggherre i gjennomføringen av prosjektet. Vennesla kommune har utbedret mye teknisk infrastruktur samtidig med vegprosjektet.

Rundkjøringen er finansiert gjennom rekkefølgekrav i planen «Områderegulering Sentrum nord». Vennesla kommune har forskuttert kostnader til utbygging. Forskutteringen knyttes til rekkefølgekrav for omkringliggende utbyggingsprosjekter, hvor kommunen på sikt vil hente inn igjen disse utgiftene. Kostnaden for kryssombyggingen har vært om lag 34 millioner kroner.

Teknisk infrastruktur fornyet

Teknisk infrastruktur er fornyet og området har fått ny belysning. Det er lagt nytt overvannssystem, og strekningen fram til utløpet i Venneslafjorden har blitt oppgradert. Vennesla kommunes vann- og avløpsledninger som krysser fylkesvegen ved Nesvegen og ved Røllend er oppgradert.

Den nordre innkjøringen til Sentrumsveien har vært stengt i deler av anleggsperioden. Sentrumsvegen har også vært stengt i perioder som følge av byggingen. Fylkesveg 405 har vært åpen under hele byggeperioden, men det har vært perioder med innsnevring og lysregulering.