Ny samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder og Agder fylkeskommune

Vi må jobbe sammen for å oppnå målene våre for landsdelen, sier rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker og fylkesordfører Arne Thomassen. 

Fra avtalesigneringen. Bilde. - Klikk for stort bildeFra venstre: fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, fylkesordfører Arne Thomassen, rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whitaker, universitetsdirektør, Seunn Smith Tønnessen. Agder fylkeskommune

Universitetet i Agder og Agder fylkeskommune har signert en ny samarbeidsavtale. Avtalen er basert på FN’s bærekraftsmål og målet er å styrke regionen gjennom strategisk og målrettet utviklingsarbeid. 

Vi må jobbe sammen for å skape en attraktiv region og jeg har stor tro på at denne avtalen kan være med å gjøre en forskjell, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. 

Legger vekt på utdanning og kompetanse

I avtalen trekkes utdanning og kompetanse frem som særlig viktig. Landsdelen vår står overfor store utfordringer og muligheter knyttet til tilgang til kompetent arbeidskraft. 

Avtalesignering med rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whitaker og fylkesordfører Arne Thomassen. Bilde.  - Klikk for stort bildeRektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whitaker og fylkesordfører Arne Thomassen. Agderfk

Sammen med Universitetet i Agder skal fylkeskommunen blant annet bidra til å forsterke studentenes tilhørighet til regionen, samarbeide om å etablere master i rettsvitenskap og psykologiutdanning ved UiA og synliggjøre og tilrettelegge for forskning. 

Andre temaer som omfattes av avtalen er attraktive byer, tettsteder og distrikter, verdiskaping og bærekraft, transport og kommunikasjon og kultur. Samarbeid om disse temaene bidrar til økt trivsel for studenter og nyutdannede, at flere ønsker å studere i Agder, og at flere blir boende etter studietiden. 

I tillegg konkretiserer avtalen årlige samarbeidsarenaer mellom Universitetet i Agder og Agder fylkeskommune. 

Avtalesignering med universitetsdirektør, Seunn Smith Tønnessen og fylkeskommunedirektør, Tine Sundtoft. Bilde. - Klikk for stort bildeUniversitetsdirektør, Seunn Smith Tønnessen og fylkeskommunedirektør, Tine Sundtoft. Agderfk

Vi har mye til felles og vi ser allerede hvor nyttig møtene mellom våre to institusjoner er, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen.