Nye lederansettelser i Agder fylkeskommune

Kristiansand, 13. oktober 2021: Siren Vetnes Johannessen er tilsatt som avdelingsleder for HR. Line Marie Poppe er tilsatt som avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning. Signe Gunn Myre er konstituert som avdelingsleder for strategi og mobilitet.

Ny avdelingsleder for HR

Siren Vetnes Johannessen er tilsatt som avdelingsleder for HR fra 1. januar 2022.
 
Johannessen har 25 års erfaring fra HR-feltet. Hun kommer fra stillingen som fagleder og HR-rådgiver i Agder fengsel. Johannessen har tidligere bl.a. vært personalsjef og prosjektleder for «tillitsprosjektet» i Mandal kommune, personalsjef i Agder politidistrikt og spesialrådgiver i KS.

Johannessen er høgskolekandidat i samfunnsfag med personaladministrasjon. Hun har også tilleggsutdannelse innen lederutvikling, balansert målstyring og LEAN.
 
– Med over 3000 ansatte i fylkeskommunen får Johannessen ansvar for å videreutvikle HR-området i en av de største offentlige virksomhetene i Agder. Med hennes omfattende erfaring og engasjement for HR-faget, får vi et solid bidrag i arbeidet med å utvikle organisasjonen videre, sier Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling. 
 
Til daglig vil Johannessen lede avdeling for HR som i dag har 11 medarbeidere.

Ny avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning

Line Marie Poppe er tilsatt som avdelingsleder for opplæring og karriereveiledning fra 1. januar 2022. Agder fylkeskommune har 20 videregående skoler, fagskole og karrieresenter for voksne.

Poppe har 26 års erfaring fra utdanningssektoren. Hun arbeider i dag i fylkeskommunens veilederteam med ansvar for å følge opp skoleledelsen. Poppe har permisjon fra stillingen som rektor ved Tvedestrand videregående skole hvor hun har vært virksomhetsleder siden 2013 og assisterende rektor før dette.

Poppe har også vært rektor, undervisningsinspektør og adjunkt ved Risøy folkehøyskole. Hun har før dette vært lærer ved Blakstad videregående skole og Vinstra videregående skole. Poppe har en mastergrad i skoleledelse fra BI, et mellomfag og to grunnfag, i tillegg til pedagogisk seminar.

– Kjernen i stillingen handler om å bidra til det overordnede målet i regionplan Agder 2030 – bedre levekår på Agder. En skole for alle, med høy kvalitet og god trivsel, er i seg selv det viktigste virkemiddelet for å sikre inkludering, integrering og deltakelse i samfunnet. Med Poppe får vi den engasjerte, motiverte og gjennomføringssterke lederen vi søkte etter, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Til daglig vil Poppe lede avdeling for opplæring og karriereveiledning som i dag har 10 ansatte. Stillingen innebærer også at hun vil ha personalansvar for halvparten av rektorene, i tillegg til å være stedfortreder for fylkesdirektør for utdanning.

Konstituert avdelingsleder for strategi og mobilitet

Parallelt med utlysningen av de to nevnte stillingene, har det vært lyst ut en ledig stilling som avdelingsleder for strategi og mobilitet. Avdelingen har ansvar for å samordne politiske saker og utarbeide behovsanalyser på fagområdene som samferdsel og eiendom har ansvar for. 

Det er besluttet å evaluere avdelingens ansvarsområder og oppgaver opp mot andre avdelinger og områder. Evalueringen vil gjennomført før avdelingsleder tilsettes. 

Signe Gunn Myre er konstituert i stillingen fra 1. oktober 2021.

Til toppen