Nye tilskudd for sommeren hos Agder fylkeskommune

Nå har vi gleden av å ønske årets sommeransatte velkommen til Agder fylkeskommune. De skal kartlegge klima- og bærekraftsprosjekter i fylket og bidra med nye perspektiver.

De sommeransatte stående horisontalt på rekke med bærekraftsklossene. - Klikk for stort bildeFra venstre: Emma Eithun Paulsen, Olav Skogen, Linnéa Holsen Meier, Lene Grimholt og Synne Thornæs Tønnessen. Foto: Berit Høisen, Klimapartnere Agder.

Årets tilskudd er Olav Skogen, Linnéa Holsen Meier, Emma Eithun Paulsen, Synne Thornæs Tønnessen, Lene Grimholt, Torbjørn Laursen og Håvard Ramsdalen.

Arbeidsoppgaver

Synne, Emma og Lene skal undersøke muligheter for et mer inkluderende friluftsliv og kartlegge kommuners klimasats-prosjekter.

Emma: – Jeg skal undersøke statlige sikrede friluftslivsområder i Agder i naturbase og undersøke muligheter for et mer inkluderende friluftsliv i Agder.

Synne:  – Jeg skal lage en oversikt over nyere forskning på krypsiv som skal legges ut på Agder fylkeskommune sin nettside om tiltak mot krypsiv. I tillegg hjelper jeg til med inkluderende friluftsliv og klimasats oppdragene som mine kollegaer har fått.

Lene:  – Foreløpig trives jeg svært godt med arbeidsoppgavene og synes det er spennende at vi har flere oppgaver å jobbe med.

Linnéa og Olav jobber for Klimapartnere Agder med å følge opp partnere som skal støtte og stimulere til grønn verdiskaping. De skal reise rundt i Agder for å besøke bedrifter for å få innsikt om prosjekter og utfordringer de står overfor. I tillegg skal de drive kunnskapsformidling om Klimapartnere Agders arbeid.

Sommeransatt i felt. - Klikk for stort bildeTorbjørn Laursen Privat    

Kartlegger fremmede arter

Torbjørn og Håvard skal kartlegge uteområder i Agder. De skal ta for seg fremmede arter ved alle videregående skoler i forbindelse med at  alle skoler skal Miljøtårn-sertifiseres, og undersøke vandringshindre for fisk i kulverter langs fylkesveier.

Torbjørn – Jeg skal, sammen med Håvard, sjekke kulverter under fylkesveier for vandringshindre for primært ål og sjøørret, enkelt forklart skal vi se om fisk kan svømme i bekker eller elver under vann.

Håvard:  – Jeg har et spesielt fokus på å kartlegge fremmede arter (tidligere svartelistet), i forbindelse med at alle skolene skal Miljøtårn-sertifiseres.Bilde av sommeransatt. - Klikk for stort bildeHåvard Ramsdalen Privat  

Hva gleder du deg mest til med å jobbe hos Agder Fylkeskommune?

Olav: – Å få innblikk rundt bærekraftsarbeid i næringslivet i praksis, og høre hva bedrifter og organisasjoner selv føler de mangler for å kunne sette tiltak som faktisk bidrar tilstrekkelig for å nå bærekraftsmålene. 

Linnea: – Jeg gleder meg til å reise rundt i Agder for å besøke ulike bedrifter og se på hvilke tiltak og planer de har for å bidra til en grønn næringsutvikling. Det blir spennende og lærerikt å kunne møte bedrifter fysisk etter flere år med digitale møter. 

Emma: – Jeg gleder meg til å få relevant erfaring og jobbe med oppgaver jeg er interessert i samtidig som jeg er i aktivitet og får se store deler av Agder.

Synne:  – Å lære mer om kartløsninger og hvordan fylkeskommunen arbeider med friluftsliv i Agder. Det blir spennende å skulle reise rundt i Agder og besøke de ulike friluftsområdene.

Lene: – Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med de andre sommervikarene og få et innblikk i hvordan en hverdag i fylkeskommunen er.

Torbjørn – Det blir fint å endelig få mulighet til å få brukt fagkunnskapen jeg har i praksis og tilegne seg mer kunnskap om fagområdet. 

Hva håper du å kunne bidra med i sommer?

Olav: – Jeg håper jeg kan bidra med et litt annet faglig perspektiv på bærekraftig utvikling, og forhåpentligvis utfordre og inspirere noen bedrifter til å ta større grep for å betydelig redusere klimaavtrykket deres.

Linnea: – Jeg håper å bli et positivt tilskudd hos Klimapartnere i sommer, hvor jeg kan motivere til grønn verdiskaping i møte med partnere fra næringslivet. Jeg gleder meg til å ta i bruk relevant erfaring fra utdanningsbakgrunnen min som har fokus på FNs bærekraftsmål i møte med klimaendringene verden står overfor.

Emma: – Jeg håper å kunne bidra med god fagkunnskap til arbeidsoppgavene jeg får og trivsel blant de andre sommeransatte. 

Synne: – Godt humør og gode innspill.

Lene: – Jeg håper å kunne bidra til et godt og sosialt miljø på jobb, og utnytte kompetansen min fra et planleggingsperspektiv.


 

Til toppen