Offensiv fylkesordfører i høring på Stortinget om bærekraftsmålene

Fylkesordfører Arne Thomassen gav kommunal- og forvaltningskomiteen tydelige eksempler på hvordan Agder fylkeskommune skal være med å nå målene i Agenda 2030.

Bilde av fylkesordfører Arne Thomassen før høring. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Arne Thomassen Agder fylkeskommune, Øyvind Berdal   Det var en offensiv fylkesordfører som med sine tre minutter taletid gjorde komiteen oppmerksom på hvordan Agder fylkeskommune jobber med bærekraftsmålene gjennom regionplanen. 

–Vi skal bli et attraktivt og bærekraftig lavutslippssamfunn med gode levekår innen 2030. Klimautslippene skal ned og levekårene skal opp, sa Thomassen.

Krav til samarbeid

Thomassen pekte på behovet for gode møteplasser både nasjonalt og lokalt for å utveksle erfaringer om utfordringer og dilemmaer. Thomassen gav støtte til forslaget om et nasjonalt forum, og pekte på Agders arbeid med den regionale samhandlingsstrukturen #vårtagder.

– Vi ser et tydelig behov for å samarbeide på tvers av sektorer. Både når det gjelder helheten i bærekraftsarbeidet, de ulike dimensjonene og konkrete fagnettverk. Staten bør ta initiativ til etablering av en nasjonal samhandlingsstruktur. Denne bør involvere bredden av aktører, herunder fremoverlente kommuner og fylkeskommuner. Tydelig ansvarsdeling mellom statsforvalterens og fylkeskommunens roller på dette feltet vil styrke samarbeidet vårt i regionen ytterligere, sa Thomassen.

Fylkesordføreren tok også opp betydningen av gode rammevilkår for grønn industri og satsing på havvind samt Agders levekårssatsing.

Link til opptak av innlegget
 

Til toppen