Oppstart av ny veg til Arendal havn, Eydehavn

Det skal etableres ny fylkesvei fra Fv. 410 ved Råna kanalen til Arendal havn. Hensikten er å flytte trafikken bort fra tettbebyggelsen i Eydehavn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Kart som viser ny veg til Arendal havn i eydehavn - Klikk for stort bildeNy fylkesveg 410 skal gi trafikksikker veg til Arendal havn i eydehavn.

 Det vil bli bygget gang og sykkelvei langs ny fylkesvei fra Eydehavn skole til havna. Krysset til Breivikveien skal flyttes og deler av vegen ombygges, og det vil bli etablert ny rundkjøring i krysset ved Skoleveien og Else Hagens veg og der ny fylkesvei avsluttes ved Nitridveien.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Arendal kommune. Arbeidene ble lyst ut på våren 2022 og entreprenøren som skal utføre arbeidene er Bertelsen & Garpestad AS i samarbeid med E. Gauslå & sønner AS.

Oppstart og fremdrift

Arbeidene starter uke 37 med hugging i veglinja. Før hugging er ferdig vil entreprenøren starte med å fjerne vegetasjonsdekket og renske fjell. Videre vil det det snart være sprengning og masseflytting langs mye av veglinjen. Vi prøver å legge opp til at anleggsarbeidene ikke skal påvirke trafikkavviklingen i området i noen særlig grad før noe lenger ut i prosjektet, trolig fra sommeren 2023 og utover.

Arbeidene er tenkt ferdigstilt sen vår eller tidlig sommer 2024.

Sikkerhet og bruk av områdene i anleggsperioden

Alle entreprenører i anlegget vil ha stort fokus på sikkerhet mens de arbeider. Det er imidlertid slik at store maskiner har forholdsvis lite sikt til sidene og bak seg selv. Av den grunn ber vi om at turgåere og andre som krysser anleggsområdene mens arbeidene pågår følger anvisninger av entreprenørene og ikke beveger seg i nærheten av maskiner som arbeider.

Anleggsarbeid av denne type vil alltid medføre noe støy, støv og søle på stier/veier, vi prøver å redusere slike plager så mye som mulig. Arbeidene vil allikevel merkes av alle som bor eller beveger seg nær anleggsområdet.

Klima og miljø

Prosjektet er fullt oppmerksom på at vi bygger vei gjennom nærturområdet på Eydehavn og prøver å begrense ødeleggelser utenfor veglinja så langt vi klarer. En del stier vil bli lagt om etter hvert som prosjektet ferdigstilles. Stiene som krysser eller er inne i veglinjen kan bli nærmest ubrukelige mens arbeidene pågår. Det skal holdes åpent for en trygg kryssing av veglinja ved Eydehavn skole og nær kanalen ved Ulsryggtjern i anleggsperioden, men stiene kan bli flyttet litt noen ganger og vi ber om at de som går der følger anvisning på skilter.

Prosjektet har også stort fokus på klimagassutslipp og fører regnskap med CO2 utslipp i prosjektet.  Dette vil ikke merkes av beboerne, men følges opp av Agder fylkeskommune og andre myndigheter.