Rekordhøy befolkningsvekst på tross av rekordlavt fødselsoverskudd

Nye befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Agder per 1. januar 2023 har 316 051 innbyggere.

Befolkningen i fylket økte med 1,6% i 2022, som utgjør 4 917 personer. Dette er den høyeste veksten Agder har opplevd så langt tilbake som SSB har publisert fylkesfordelte tall for folkemengde (1951). Det var kun Viken (1,8%) som opplevde høyere vekst enn Agder i 2022. Samlet økte folketallet i Norge med 1,2% til 5 488 984 innbyggere.

Søylediagram som viser befolkningsveksten i Agder fra 1986 til 2023. - Klikk for stort bildeAgder vokser i antall innbyggere. Søylene viser befolkningsveksten fra 1986. Full versjon av diagrammet finnes i lenken "Befolkningsutvikling Agder" nederst i saken.

Høy innflytting, men lavt fødselsoverskudd

Denne rekordveksten skyldes utelukkende en rekordhøy netto innflytting på 4 597 personer. Aldri tidligere har flere personer flyttet til Agder i løpet av ett år. Rekordveksten skjuler imidlertid samtidig at 2022 hadde det laveste registrerte netto fødselsoverskuddet i Agder. Det ble kun født 350 flere personer enn antall personer som døde. Det samlede antall fødsler (2 950) følger den nedadgående trenden fra de senere årene, og det relativt høye fødselstallet i 2021 synes å bli bekreftet som et koronaavvik.

I løpet av 2022 fikk Agder 125 færre personer i alderen 0-5 år, og 1 474 flere 67+ år. Høyest relativ vekst var det i aldersgruppen 16-19 år (4% - 607 personer).

Mange flyktninger

En hovedårsak til høy nettoinnvandring i 2022 er at over 30 000 flyktninger ble bosatt i Norge. I Agder ble 2 186 personer på flukt bosatt (faktiske tall, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) per 31.1.23). En høy andel av disse personene er på flukt fra krigen i Ukraina.

Evje og Hornnes har mottatt mange flyktninger, og 251 nye personer ga tilsynelatende en vekst på hele 6,9%. Cirka 150 av disse er imidlertid knyttet til akuttmottaket, og venter på endelig bostedskommune.

Kun tre kommuner opplevde befolkningsnedgang.

Les mer

Befolkningsutvikling Agder

Befolkningstall - Statistisk sentralbyrås nettsider