Rypejegere i Agder kan glede seg

Rypetellinger viser at det ser ut til å være godt med rype i fjellområdene i Agder i år. I likhet med mange andre områder i Norge ser årets sesong i Agder ut til å bli den beste på mange år sett med jegerøyne.

Bård Andreas Lassen  

I første halvdel av august ble det gjennomført rypetellinger tre ulike steder i fjellområdene Agder. Her har til sammen 200 km med takseringslinjer blitt undersøkt av frivillige kyndige takseringsmannskaper med hund.

God rypetetthet og produksjon av kyllinger

Resultatene viser at det er gode rypetettheter i de undersøkte områdene. Den estimerte rypetettheten ligger mellom 22,2 og 43,4 ryper pr. km2, og dette må regnes som til dels meget bra. Også produksjonen av kyllinger ser ut til å være på et godt nivå med variasjoner mellom områdene fra 2,1 til 4,5 kyllinger pr. par. Årets takseringer tyder på at rypene har klart seg godt gjennom sommeren.

Godt vær i og etter klekkeperioden er trolig en medvirkende årsak til dette. Samtidig kan en oppgang i smågnagerbestanden ha bidratt til at predatorer som rødrev og rovfugl har latt egg og kyllinger få være mer i fred enn i år med lite smågnagere

En fornuftig rypeforvaltning handler om å begrense uttaket i dårlige år, og høste med glede i de årene hvor tettheten er bra og tillater et høyere uttak. Undersøkelser viser det sjeldent er nødvendig med spesielle begrensninger som dagskvoter når rypebestanden overstiger 25 ryper pr km2.

– Dette betyr at mange rypejegere i år kan jakte uten å være redd for konsekvensene for neste års hekkebestand, sier Katrine Skajaa Gunnarsli, rådgiver i Agder fylkeskommune.

Link til rapport om taksering av rypebestander i Agder 2021 (PDF, 747 kB)

Til toppen