Så skolebygget for første gang

På Tangvall i Søgne bygges det nå ny videregående skole, ungdomsskole og kulturskole. Det kommer også idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller og uteoppholdsarealer for skolene.

Rektorene Anita Ingebrigtsen Fredriksen fra Søgne videregående skole og Elin Rekve fra Tangvall skole er fornøyd med sin første befaring på ny skole. Line Marie Poppe   

Søgne skolesenter skal stå ferdig i 2023, og denne uken var rektorene på byggeplassen for første gang.

– Dette ser enda bedre ut enn det vi håpet på, var Anita Ingebrigtsen Fredriksen fra Søgne videregående skole og Elin Rekve fra Tangvall skole enige om.

Første titt på nytt skolebygg

Tangvall skole starter opp i nytt bygg i januar 2023, og da flytter administrasjonen ved Søgne videregående også inn sammen med avdeling for hverdagslivstrening. De andre studieprogrammene ved Søgne videregående skole har oppstart i nytt bygg i august 2023.

Administrasjonen flytter inn ved nyttår, som ungdomsskolen. Kantina vil være ferdig våren 2023..

Rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen ved Søgne videregående skole gleder seg til å flytte inn i nytt bygg på Tangvall Line Marie Poppe Rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen ved Søgne videregående skole synes det er spennende å være på byggeplassen for første gang.

– Det nye bygget vil bli fantastisk å flytte inn i. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe her, sier en tydelig fornøyd Fredriksen.

– Vi får et luftig og godt amfi, og en trapp sentralt i bygget som kan brukes til mer enn å gå i. Skolen skal også ha et auditorium som kan brukes av skolene på dagtid og av kulturskole og fritidsklubb på ettermiddag- og kveldstid.

Kraftig utvidelse av studietilbudet

Når Søgne videregående skole starter opp i august 2023 vil det være en skole med et mye større studietilbud. I tillegg til naturbruk, som skolen har tilbud om nå, skal skolen tilby studiespesialisering, helse- og oppvekst, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industri fag.

– Dette er et arkitektonisk løft for skolen vår og for Tangvall. Samtidig vil vi få et utdanningsløft for den vestlige delen av kristiansandsregionen. Elevene fra denne delen av kommunen vil få de mest brukte utdanningstilbud nært der de bor, avslutter rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen ved Søgne videregående skole.

Du kan lese mer om Søgne skole- og idrettssenter på denne siden.

Søgne skole- og idrettssenter tar form. Bak fra venstre ser man hovedbyggene til Søgne videregående skole, Tangvall skole og ny idrettshall. Line Marie Poppe   

Til toppen