Samarbeid for bedre tilrettelegging og styrket frivillighet 

Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge signerte intensjonsavtale på Arendalsuka. 

Bilde av fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og generalsekretær for Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsenpå benk i Arendal. - Klikk for stort bildeFylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og generalsekretær for Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Benedikte Heneide, Frivillighet Norge

På Arendalsukas første dag signerte Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge en intensjonsavtale som skal stimulere til økt samarbeid mellom de to organisasjonene, og mellom fylkeskommune, kommune og frivillig sektor. Målet er at samarbeidet skal bidra til enda bedre offentlig tilrettelegging for frivillig sektor på Agder. 

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft forklarer bakgrunnen for avtalen:

I tråd med Agder fylkeskommunes planstrategi vedtok Fylkesutvalget i desember 2020 oppstart av arbeidet med en frivillighetsstrategi for Agder, der Frivillighet Norge bidro til kunnskapsgrunnlaget til strategien. Visjonen for frivillighetsstrategien for Agder er «økt deltakelse for bedre levekår». Denne visjonen forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder – noe som også er hovedmålet for strategien. Derfor ser vi frem til et tettere samarbeid med Frivillighet Norge. Vi tror intensjonsavtalen vil bidra å løfte og styrke frivillig sektor i Agder, både gjennom å samarbeide rundt frivillighetsstrategien, og stimulere til at kommunene i Agder utarbeider sin egen frivillighetspolitikk. 

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen signerte avtalen på vegne av i Frivillighet Norge.

Vi har over tid hatt veldig god dialog med Agder. Agder inviterte Frivillighet Norge inn som samarbeidspartner i en tidlig fase i utviklingen av sin frivillighetspolitikk. Blant annet som partner i en konferanse der Frivillighet Norge gjennomførte en dialogprosess med kommuner og frivillige organisasjoner for å gi innspill til fylkeskommunes arbeid med sin frivillighetsstrategi. Vi er godt kjent med det frivillighetspolitiske arbeidet i flere kommuner i Agder. Vi er derfor glade for at vi nå også formaliserer samarbeidet med fylkeskommunen. Jeg håper avtalen vil bidra til at flere kommuner i fylket får en frivillighetspolitikk som styrker dialogen med frivilligheten lokalt i årene som kommer, sier Slotterøy Johnsen.  

Som et konkret resultat av avtalen, samarbeider fylkeskommunen og Frivillighet Norge om en konferanse i Kristiansand 30. november, for frivillige organisasjoner, kommuner og andre.

Tema er «Økt deltakelse og mindre utenforskap» - om hvordan det offentlige kan tilrettelegge og samarbeide med frivillige lag og foreninger for å skape bedre oppvekst- og levekår for barn og unge. 

Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Frivillighetsstrategiens handlingsprogram 2022-2026