Samlet seg på vitensenteret i Arendal for å diskutere bruk og vern av Raet Nasjonalpark

–I dag skal vi lytte, lære og bli kjent med hverandre, innledet Marit Grefstad, som er leder av styringsgruppa for Bevar Raet-prosjektet.

Bilde av engasjerte mennesker med hånden oppe under konferansen.  - Klikk for stort bildeStort engasjement under Bevar Raet-konferansen. Hanne Lunden

–Dette er starten på et viktig arbeid som vi må jobbe sammen for å få til, sa Grefstad da hun åpnet historiens første Bevar Raet-konferanse den 13. mars i Arendal. 

Her var vel 100 deltakere samlet på Vitensenteret. Her gikk praten om marin bevaring, forvaltning og kystkultur i Raet nasjonalpark. Fiskere, forskere, politikere, naturvernere og samfunnsengasjerte borgere deltok i livlige diskusjoner omkring balansen mellom bruk og vern av havet på konferansen som Agder fylkeskommune/Bevar Raet-prosjektet arrangerte.

Mye engasjement

Yrkesfiskere, fritidsfiskere og dykkere delte bilder og erfaringer fra sin arbeidshverdag og sitt forhold til nasjonalparken og havet.

–Jeg syns det var tydelig at de fleste til stede merker at det er blitt mindre fisk langs Sørlandskysten. Det bekymrer både fiskere, forskere, politikere og lokalbefolkningen.  Det er også bekymring omkring miljøtilstanden i havet, mindre fisk langs kysten, og mer forurensing. Vi må jobbe sammen for å finne en balansen mellom brukerinteressert og økt marint vern i Raet nasjonalpark. Det er også prosjektets mål, sier Astrid Winnberg Skoge, rådgiver i avdeling for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Flere av yrkesfiskerne gav uttrykk for at de opplever å bli gjort til syndebukker for at fisken forsvinner – og det er behov for enda bedre dialog og samarbeid med forskningsmiljøene for at man skal kunne løse dette sammen.

–Det er viktig at vi lytter til yrkesfiskerne. Samtidig peker forskningen på at fiskeri og fiskeriforvaltningen har ført til nedgang i mange bestander, og at spesielt tapet av de store rovfiskene, som gammel torsk, har store ringvirkninger for resten av økosystemet under vann. Andre temaer som ble diskutert var selens rolle i økosystemet, spøkelsesfiske, restaurering av gytebekker, og forurensing, sier Skoge.

Både innleggene og panelsamtalene senere vekket stort engasjement hos publikum.

Med så mye kunnskap, erfaring og engasjement i ett og samme rom førte konferansen til gode diskusjoner omkring vern og bruk av Raet Nasjonalpark, sier Skoge.

Hva er Bevar Raet?

Konferansen ble arrangert av Bevar Raet, et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune, Arendal, Grimstad og Tvedestrand kommuner, Raet nasjonalpark og Havforskningsinstituttet,

Prosjektet har som mål å utarbeide en soneringsplan for bevaring av Raet Nasjonalpark sammen med brukerne og forskerne – slik at brukerne er med på laget og vernet fungerer godt over tid. 

Informasjon om Bevar Raet