Sammen om fremtidens planprosesser

I Agder etableres et nytt Stimulab-prosjekt med nasjonal betydning.

Bord med puslespillbrikker og ordet "plan", omgitt av mennesker. - Klikk for stort bilde Adobe Stock.

Tett samarbeid på tvers av sektorer

Agder fylkeskommune er stolt over å være en del av de nye nasjonale Stimulab-prosjektene, i samarbeid med Listersamarbeidet og Statsforvalteren. Disse prosjektene representerer et bredt spekter av innovative løsninger på komplekse utfordringer i offentlig sektor, med mål om å skape mer helhetlige og effektive tjenester for innbyggerne.

Vårt prosjekt dreier seg om prosesser knyttet til arealplan og kompleksitet med hensyn til næringsutvikling og bevaring av naturmangfold. Dette krever et tett samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Agder fylkeskommune ser frem til å jobbe sammen med de seks kommunene i Listerregionen og med Statsforvalteren for å finne innovative løsninger som styrker regionen. Fylkesutvalget har bevilget 1,2 mill. kroner til prosjektet, i tillegg til 1,5 mill. kroner som er tildelt fra Stimulab.

Stimulab som drivkraft for innovasjon 

Stimulab er et initiativ fra Digitaliseringsdirektoratet og Design- og arkitektur Norge, og har siden 2016 vært en katalysator for fornyelse. Programmet støtter prosjekter som våger å utforske nye metoder for å levere bedre offentlige tjenester, og tilbyr veiledning og økonomiske midler i tidlig fase av prosjekter.

Fire nye Stimulab prosjekter med nasjonal spredningseffekt