Ser ut til å bli en god rypesesong i Agder også i år

Rypetellinger viser at det ser ut til å være bra med rype i fjellområdene i Agder i år også, selv om tettheten ikke er fullt så høy som i 2021. I likhet med mange andre områder i Norge kan årets sesong i Agder bli den beste på mange år sett med jegerøyne.  

Bilde av hund på rypetaksering i naturen. - Klikk for stort bildeRypejegere i Agder kan glede seg. Kjetil Urdal

 I likhet med mange andre områder i Norge ser årets sesong i Agder ut til å bli den beste på mange år sett med jegerøyne.   

 

Rypetellinger viser at det ser ut til å være bra med rype i fjellområdene i Agder i år også, selv om tettheten ikke er fullt så høy som i 2021. I likhet med mange andre områder i Norge ser årets sesong i Agder ut til å bli den beste på mange år sett med jegerøyne, sier Katrine Gunnarsli, rådgiver for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

I første halvdel av august ble det gjennomført rypetellinger tre ulike steder i fjellområdene Agder. Her har til sammen 200 km med takseringslinjer blitt undersøkt av frivillige kyndige takseringsmannskaper med hund. 

Resultatene viser at det er middels til gode rypetettheter i de undersøkte områdene. Den estimerte rypetettheten ligger mellom 18,6 og 36,6 ryper pr. km2, noe som regnes som bra. Også produksjonen av kyllinger ser ut til å være på et godt nivå med variasjoner mellom områdene fra 2,9 til 3,5 kyllinger pr. par. 

Årets takseringer tyder på at rypene har klart seg godt gjennom sommeren. Godt vær i og etter klekkeperioden er trolig en medvirkende årsak til dette. Samtidig kan en oppgang i smågnagerbestanden ha bidratt til at rovdyr som rødrev og rovfugl har latt egg og kyllinger få være mer i fred enn i år med lite smågnagere.

Bilde av tre personer og to hunder på rypejakt i Agder - Klikk for stort bildeRypejakt i Agder Olav Schrøder

  

 

En fornuftig rypeforvaltning handler om å begrense uttaket i dårlige år, og høste med glede i de årene hvor tettheten er bra og tillater et høyere uttak. Undersøkelser viser det sjeldent er nødvendig med spesielle begrensninger som dagskvoter når rypebestanden overstiger 25 ryper pr km2.

Dette betyr at rypejegere i hovedsak kan jakte uten å være bekymret for konsekvensene for neste års hekkebestand i Agder. Likevel, i områder hvor man ikke har oversikt over bestandsstørrelsen må grunneiere og jegere selv vurdere bestanden når man skal finne frem til et forsvarlig uttak, sier Gunnarsli.

Rapport 2022 - Taksering av rypebestander i Agder  (PDF, 709 kB)

Til toppen