Slik blir Dagsturhytta Agder

Agder fylkeskommune har i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank invitert kommunene til å bli med i prosjektet Dagsturhytta Agder. Målet er å sette opp 25 attraktive og like dagsturhytter innen 2025 – én i hver kommune som ønsker dette. Feste Sør AS sitt forslag «Qgd» vant konkurransen om hvordan Dagsturhytta Agder skal se ut.

Hensikten med Dagsturhytta Agder er å skape attraktive turmål i nærmiljøet som gjør at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for både fastboende og tilreisende i Agder.

«Qgd» vant i konkurranse med fem andre forslag

Qgd Feste Sør

Agder fylkeskommune ba 6 arkitektkontor om å tegne forslag til utforming av Dagsturhytta Agder. Etter 2 ukers juryarbeid ble det denne uken besluttet at Feste Sør AS sitt forslag «Qgd» blir Dagsturhytta Agder.  

Formen på vinnerforslaget tar utgangspunkt i Agderfylkets geografiske form. Formen kan minne om en spydspiss mot utsikten og åpenheten mot havet. Navnet Qgd (uttalt ågd) stammer fra norrønt, betyr nettopp å «være skarp». Hytta har et overbygd inngangsparti hvor man kan sette fra seg sko og yttertøy. I tilknytning til inngangspartiet finner man også vedlager og adkomst til teknisk rom. Selve oppholdsrommet er på 13,7 m2, og består av benker, amfi, vedovn og funksjonsvegg med et lite hyttebibliotek. Rommet har også et stort hjørnevindu som gir god utsikt og fyller rommet med lys. Hytta skal bygges med vedlikeholdsfri kledning i tre, og skal også ha solcellepanel for belysning. 

Konkurranseprogram og juryens rapport sees her (PDF, 3 MB).
Detaljer om vinnerforslaget kan sees her (PDF, 8 MB).

Qgd Feste Sør

 

Tegne bygg uten tomt 

Leder av juryen, Diderik Cappelen, sier følgende om vinnerforslaget:

– Romprogrammet for hytta er i utgangspunktet enkelt – ett rom med areal mellom 12 og 15  kvadratmeter. Konkurransen har vist at dette kan løses svært ulikt og konkurranseforslagene har belyst oppgaven på en god måte. Noe av utfordringen i denne konkurransen er at man tegner et bygg uten å kjenne tomta, samtidig som hytta skal passe inn Agders ulike naturtyper. Vinnerforslaget oppfyller dette hensynet på en tilforlatelig og sympatisk måte. Jeg synes også den etymologiske og geografiske koblingen mellom hyttas form og Agderfylket er interessant. Jeg gleder meg til å se hytta ferdig! 

Juryen har bestått av følgende personer: Diderik Cappelen (Agder fylkeskommune), Bjørn Andersen-Steinsland (DNT Sør), Aase Bessesen (Agder fylkeskommune), Ellen Instefjord (Sparebankstiftelsen SR-bank), Bård Andreas Lassen (Agder fylkeskommune), Janne Leithe (Farsund kommune), Siri Skagestein (Agder fylkeskommune) og Preben Aanensen (UiA).

I sitt arbeid har juryen innhentet innspill fra politiske og faglige referansegrupper. Representanter fra Råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdommens fylkesutvalg har også fått kommet med innspill.

Qgd Feste Sør

Passer i hele Agder 

Leder for kultur- og idrett i Farsund kommune, Janne Leithe og daglig leder i DNT Sør, Bjørn Andersen-Steinsland har begge vært med i juryen for arkitektkonkurransen. De sier følgende om vinneren: 

– Jeg synes vinnerforslaget passer godt for det nye Agder. Den glir godt inn i alle typer landskap, og er både fin og funksjonell. Jeg er sikker på at dagsturhytta vil bli et godt besøkt turmål og en hyggelig møteplass for folk flest. Jeg håper alle kommunene i nye Agder takker ja til dagsturhytta, sier Janne Leithe.  

Hun får støtte av Bjørn Steinsland-Andersen: - Qgd er en verdig vinner og jeg sikker på at hytta blir en knallsuksess som bidrar til at mange flere kommer seg på tur og får oppleve Agders natur. Hytta har smarte og praktiske løsninger, og kommer til å bli et godt sted å besøke. Jeg håper suksessen fra dagsturhytteprosjektet andre steder i landet motiverer alle kommuner i Agder til å satse på prosjektet.

Qgd Feste Sør

 

Takker for tilliten 

Arkitekt David Fjågesund fra det Arendals- og Porsgrunnbaserte Feste Sør AS takker for tilliten og sier de er glade for å ha vunnet konkurransen om Dagsturhytta Agder.  

– Dagsturhytteprosjektet i Agder er eit spennande prosjekt med stort potensiale for både tilreisande og lokale. Det var hyggeleg å bli invitert til å bidra i konkurransen, og sjølvsagt veldig moro å vinne oppdraget. Vi har hatt som mål å skape eit prosjekt som har eit tydeleg rotfeste i Agder. Løysinga byggjer vidare på fylket sin identitet og historie, men i ei moderne arkitektonisk utforming for vår tid. Landskapsopplevingar, turopplevingar og hytta som ein sosial møteplass har vore i fokus.  

Fjågesund forteller videre at de gleder seg til arbeidet med å realisere prosjektet.

Qgd Feste Sør

 

Gavepakke til kommunene 

– Vi har invitert alle kommunene til å bli med i prosjektet, og vi håper at den flotte hytta som nå er valgt vil inspirere kommuner, lokalbefolkning, grunneiere og frivillige lag og foreninger til å bli med i arbeidet med å skape 25 attraktive turmål i nærmiljøet. Det hadde vært veldig gøy dersom det kommer en dagsturhytte i alle kommunene, sier prosjektleder Bård Andreas Lassen.  

Han forteller videre at fylkeskommunen kommer til å bidra med mye hjelp og veiledning til kommunene som deltar i prosjektet. I tillegg til å bidra med en ferdig prosjektert arkitekttegnet hytte og tilskudd til bygging, vil fylkeskommunen også stille med tilskuddsmidler til aktivitetstiltak og øvrige tilretteleggingstiltak i og ved hyttene.

– Vi vet at mange kommuner har begrenset med penger. Jeg håper likevel at den relativt lave egenandelen gjør at mange kommuner ser at de kan få veldig mye for en overkommelig sum. Når man ser på finansieringsplanen for hyttene og vårt øvrige tilbud om tilskudd og veiledning, så vil jeg nesten påstå at vi kommer med en gavepakke til kommunene, sier Lassen.

Kommunene er bedt om å melde sin interesse for deltakelse i prosjektet innen 15.9.2021. Valg av tomt for plassering av hyttene skal skje i løpet av høsten, mens anbud for bygging av hyttene lyses ut vinter/vår 2022. Målet er at første hytte skal stå ferdig oppført sommeren 2022. Les mer om prosjektet Dagsturhytta Agder her.

Slik ser de øvrige forslagene ut

Kvikk Lunsj fra Ratio Arkitekter AS

Rotfast fra Trollvegg Arkitektstudio AS

Stikka fra TRAFO Arkitektur AS

Utkikksposten fra Stiv Kuling AS

Velkommen ut fra Biotope