Slik foreslås det å bruke 5,6 milliarder kroner i Agder

Agder fylkeskommune la tirsdag 16.november fram forslag til budsjett for 2022, klimabudsjett og økonomiplan for 2022-2025. – Hensikten med budsjettforslaget er tiltak som øker levekårene og senker klimautslippene i Agder, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Budsjettforslaget ble lagt frem digitalt fra fylkeshuset i Kristiansand av fylkeskommunedirektør Sundtoft og direktør for økonomi og styring, Lise Solgaard.

Grunnlaget for budsjettforslaget er hovedmålene i Regionplan Agder 2030. Agder skal være en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030, et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Dette innebærer å:

  • bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode
  • samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå
  • jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing
  • øke gjennomføringen i videregående skole til 90 prosent innen 2030
  • redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030
  • utnytte mulighetene som digitalisering gir. 

Lenke til budsjettforslaget i sin helhet: https://agderfk.no/om-oss/organisasjonen/okonomiplan-og-budsjett/