Søker Agders mest engasjerte matambassadør

Nå utlyser Agder fylkeskommune et utviklingsstipend på 50 000,- kr for å øke kompetansen, stoltheten og oppmerksomheten om matregionen Agder.

Prosjektet Matregion Agder jobber for å styrke bærekraftig produksjon og distribusjon av lokalmat. Nå leter prosjektet etter Agders mest engasjerte matambassadør.

–Vi søker etter en ambassadør med ambisjoner, engasjement og en god plan for å oppnå vekst og verdiskaping knytta til bærekraftig mat og reiseliv i hele Agder. Slik kan ambassadøren være med å legge til rette for økt rekruttering til matfagene og styrke deres omdømme. Vi håper også ambassadøren for lokal mat vil kunne bidra til at barnehager, skoler, kantiner og helse- omsorgsinstitusjoner i Agder følger kostholdsrådene, har null matsvinn og bruker lokale råvarer i alle retter, sier prosjektleder og rådgiver for virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune, Kari Brunvatne Kleivset. 

Bilde av gutt på gård. Katt på fanget og kalv ved siden av seg. - Klikk for stort bildeNå kan du søke på stipend som matambassadør i Agder. Skåre gård

Hvem kan søke på stipendet?

  • Personer som arbeider innenfor matproduksjon og matfag i Agder og bor og har sitt virke i Agder fylke.
  • Produsenter av lokale råstoffer i Agder, kokker og servitører som tilbereder og serverer lokal mat på hotell, i restauranter og kantiner i Agder.
  • Personer som utvikler nye verdikjeder for salg og distribusjon av sunn, bærekraftig og lokal mat fra Agder er også aktuelle kanditater til stipendet.

Hva kan du få støtte til? 

Stipendet kan eksempelvis brukes til å dekke utgifter knyttet til utvikling av kompetanse og produkter og bidrag til økt rekruttering av matprodusenter og faglærte innen matfagene. 

Et annet satsningsområde er økt bevisstgjøring og kompetanseheving for å styrke folkehelsen. Videre jobbes det også for å sikre god rekruttering til restaurant og matfagene i årene fremover.

Prosjektets overordnede mål: 

Prosjektet “Matregion Agder” skal bidra til økt kompetanse og bevissthet om lokal mat, matkultur og matressurser. Målet med prosjektet er lokal verdiskaping, bedre folkehelse og styrket tilhørighet. 

Prosjektet har en varighet på tre år og er delt inn i 3 hovedgrupper – eller matpakker – som ledes av kjente resursspersoner fra regionen. 

  • Matpakke 1 - Mat og matproduksjon som bidrar til folkehelse og økt bærekraft ved at barnehager, skoler, kantiner og helse- omsorgsinstitusjoner i Agder følger kostholdsrådene, har null matsvinn og bruker lokale råvarer i alle retter. 
  • Matpakke 2 - Vekst og verdiskaping i hele Agder ved å legge til rette for vekst og verdiskaping knytta til bærekraftig mat og reiseliv i heile Agder
  • Matpakke 3 – Utvikle kompetanse, rekruttering og omdømmebygging ved å legge til rette for økt rekruttering til og omdømmebygging av matfagene

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft er et gjennomgående premiss for all aktivitet i prosjektet.

Mer informasjon og digitalt søknadsskjema. (18.12.2023: Inaktiv lenke fjernet.)

Bilde av kvinne på haug med geiter ved siden av seg. Regnbuen i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeEr du Agders mest engasjerte matambassadør? Geir Hegland