Spør 60 000 egder om hvordan de har det

Folkehelseundersøkelsen i Agder sendes til 60 000 innbyggere. Fylkesdirektør Vegard Nilsen håper flest mulig vil svare av dem som blir trukket ut.

En mann og et barn ligger på høstløv og kikker opp. - Klikk for stort bildeFolkehelseundersøkelsen i Agder gjennomføres i samarbeid mellom fylkeskommunen, Folkehelseinstituttet og kommuner. Adobe Stock, Standret.jpeg

– Vi trenger folks hjelp, så vi kan gjøre et enda bedre folkehelsearbeid, sier Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune.

Folkehelseundersøkelsen i Agder sendes ut fra 20. september til 13. oktober. 

– Når innbyggerne forteller oss om hvordan de opplever livet, hva de er fornøyde og misfornøyde med, kan vi jobbe mer målrettet med folkehelse. Da kan vi sette inn «trøkket» der det trengs mest, sier fylkesdirektør Vegard Nilsen.

Invitasjon på e-post og SMS

Deltakerne blir trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret. Invitasjonene sendes ut på e-post og SMS i september og oktober til innbyggere på Agder over 18 år. (Ungdata er en tilsvarende undersøkelse for de under 18 år.)

Undersøkelsen tar for seg alt fra tilgang til buss og servicetilbud i nærmiljøet, til spørsmål om helse og levevaner. En egen del handler om livskvalitet. 

–  Flere utfordringer på Agder

Agder har i flere år hatt utfordringer knyttet til levekår, lavinntekt og andelen uføre. I juni 2023 hadde Agder og Innlandet høyest andel uføretrygdede per fylke, med 14,2 prosent, ifølge tall fra Nav. Bedre levekår er et av hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2030. 

–  Vi har flere utfordringer på Agder, som vi må ta tak i. I folkehelseundersøkelsen fra 2019 fikk vi viktige svar knyttet til egders oppvekst og psykiske helse. Vi tror befolkningen sitter på verdifull kunnskap i arbeidet med å bedre folkehelsa. Jeg takker derfor alle som tar seg tid til å svare når undersøkelsen kommer, sier Vegard Nilsen. 

Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023 

I dag er folk forsiktige med lenker de får tilsendt. Så om folk er usikre, kan de sjekke kommunens eller Agder fylkeskommunes hjemmeside for mer informasjon om undersøkelsen. 

Resultater rundt juletider

Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og Folkehelseinstituttet. Rapporten med funnene, ventes å være klar i desember 2023. Resultatene vil kunne benyttes i det lokale folkehelsearbeidet i fylkeskommunen og kommunene på Agder. 

Rapport fra Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019

Godt utprøvd og sikker teknisk løsning

– Kantar Public og Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen foregår hovedsakelig på nett, og utvalgte personer vil få invitasjon på epost og SMS. Man får tilsendt en individuell lenke til spørreskjemaet. Skjemaet kan fylles ut enten på mobiltelefon, nettbrett eller PC, sier seniorrådgiver Thomas S. Nilsen i Folkehelseinstituttet. 

Personopplysninger behandles konfidensielt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til datalagringsregelverket (GDPR) og Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

- Dessverre er det bare de som får invitasjon til å delta som kan svare. Derfor håper vi at de som får anledning faktisk svarer, sier Vegard Nilsen.

Undersøkelsen gjentas med jevne mellomrom, slik at kunnskapen blir oppdatert. Forrige gang den ble holdt på Agder var i 2019. 

 

Folkehelseundersøkelsen 2023

Mer om folkehelseundersøkelser i Agder