Stor førjulsgave til dagsturhyttene

Sparebankstiftelsen SR-Bank gir 2,8 millioner kroner til videreutvikling av dagsturhyttene i Agder. 

Bilde av overrekkelsen med lokal banksjef i Sparebank 1 SR-Bank Jan Gordon Tobiassen, fylkesordfører Arne Thomasssen og gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank Ellen Instefjord. Stående ved siden av hverandre. - Klikk for stort bildeBilde fra overrekkelse av gave til Agder fylkeskommune. Fra venstre: Lokal banksjef i Sparebank 1 SR-Bank Jan Gordon Tobiassen, fylkesordfører Arne Thomasssen og gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank Ellen Instefjord. Bård Andreas Lassen

–Dette er en fantastisk førjulsgave som garantert vil komme til nytte i arbeidet med å gjøre dagsturhyttene enda mer attraktive å besøke, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-Bank samarbeider med Agder-kommunene om oppføring av 25 attraktive og like dagsturhytter i fylket. På vegne av alle kommunene søkte fylkeskommunen om tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR-bank til videreutvikling av dagsturhyttene. I tillegg søkte fylkeskommunen om midler til utvikling av et Escape Room-konsept på dagsturhyttene. Gleden var stor da Sparebankstiftelsen SR-bank nylig overrakte en gave på til sammen 2,8 millioner kroner til arbeidet med dagsturhyttene.

Bidra til aktivitet og bedre tilrettelegging

–Vi er imponert over både engasjementet, aktivitetsnivået og besøkstallene ved dagsturhyttene i Agder. Vi synes også det er flott at både kommunene og fylkeskommunen ønsker å jobbe for mer aktivitet og bedre tilrettelegging ved dagsturhyttene i tiden fremover. Det er derfor gledelig å kunne gi en gave på 2,5 mill. kroner til dette arbeidet, sier lokal banksjef Jan Gordon Tobiassen og gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank Ellen Instefjord.

I tillegg mottar fylkeskommunen en gave på 300 000 kroner til videreutvikling av Escape Room-konsept for dagsturhyttene. Dette prosjektet ble igangsatt våren 2023, og etter planen skal tilbudet lanseres sommeren 2024. Fylkeskommunen har også fått 500 000 kr i tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til dette prosjektet.

Fylkeskommunen fordeler midlene

Ifølge prosjektleder Bård Andreas Lassen, er det fylkeskommunen som blir ansvarlig for å fordele midlene videre til kommunene.

–Vi legger opp til at hver kommune kan søke om inntil 100 000 kr til sin dagsturhyttene. Det blir ikke krav om egenandel. Tilskuddet skal benyttes til enten fysiske tilretteleggingstiltak eller til aktivitetstiltak som bidrar til økt bruk av hyttene. Det er fylkeskommunen som vil stå for fordeling av midlene, og vi ønsker å gjøre ordningen så enkel som mulig. 

Ifølge Lassen kan midlene brukes til for eksempel utbedring av adkomst, parkering, skilting, merking, toaletter, benker, bålplasser og aktivitetsanlegg. Midlene kan også brukes til å arrangere turdager, friluftskonserter, utekino, lesestunder for barn, forfatterbesøk eller lignende arrangementer. 

Bilde av dagsturhytta i Farsund, Havblikk i solnedgang. - Klikk for stort bildeBilde av dagsturhytta Havblikk i Farsund kommune. Even Lundefaret

Fylkesordfører er fornøyd med samarbeidet

Fylkesordfører Arne Thomassen er fornøyd med samarbeidet med Sparebankstiftelsen SR-Bank. 

–Dette prosjektet viser at vi kan oppnå meget gode resultater dersom offentlig, privat og frivillig sektor klarer å trekke i samme retning. Uten bidragene fra stiftelsen så er det usikkert om vi i det hele tatt ville fått noen dagsturhytter i Agder, sier Thomassen.


Thomassen forteller videre at Agder er svært takknemlig for støtten til dagsturhyttene. 

–På vegne av alle kommunene må jeg få si et stort takk for at Sparebankstiftelsen SR-Bank nok en gang støtter dagsturhytteprosjektet. Dette er kjærkomne midler som vil bidra til bedre tilrettelegging og mer friluftslivsaktivitet. Dagsturhyttene er et flott tiltak som har blitt viktige møteplasser og som bidrar til at flere kommer seg på tur, sier Thomassen.

Til sammen har Sparebankstiftelsen SR-Bank bevilget 12,7 millioner kroner til dagsturhytteprosjektet i Agder. Agder fylkeskommune har på sin side gått inn med 6,35 millioner kroner. 

Bilde av dagsturhytta i Risør om vinteren.  - Klikk for stort bildeDagsturhytta i Risør kommune. Berit Weiby Gregersen

22 hytter på plass - 3 gjenstår

Så langt har 22 av 25 hytter blitt ferdigstilt. Den nyeste hytta som kom på plass var dagsturhytta i Risør. Frem mot mai 2024 vil også de siste dagsturhyttene i Grimstad, Sirdal og Tvedestrand komme på plass.