Studenter med viktige oppdrag

Åtte studenter/nyutdannet skal i sommer jobbe for Agder fylkeskommune. Det er snakk om en rekke prosjekter inne ulike fagområder knyttet til fylkesadministrasjonen. 

– Agder fylkeskommune som arbeidsgiver har en viktig rolle i inkluderingsdugnaden, og sommerjobber er et godt tiltak. Våre sommeransatte bidrar med viktig arbeidskraft og produksjon gjennom sommermånedene, samtidig vil en sommerjobb i Agder fylkeskommune styrke studenter og ungdoms muligheter i arbeidsmarkedet senere, forklarer Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling.   

Et opplegg for studenter og et for ungdom

- Agder fylkeskommune har en del oppgaver vi har behov for å få gjort, samtidig er det mange unge som har arbeidskraft og kunnskap å bidra med. Derfor har vi også i år fortsatt vårt sommejobb-opplegg, forklarer Susann Furrebøe, rådgiver i avdeling for HR i Agder fylkeskommune. Hun fortsetter: -

- Kort fortalt er det to typer sommerjobber vi har, en for unge uten arbeidserfaring (ca 60 stykker) og en for nyutdannet eller masterstudenter. Denne siste gruppen er allerede på plass og i full gang. De syv skal jobbe med en rekke prosjekter som er relevante for den utdanningen de har/tar.

(Ungdom i sommerjobb kan du lese mer om litt senere i sommer.)

Bli kjent med studentene og deres oppgaver

For å bli litt bedre kjent med og finne ut hvor allsidige faglige områder studentene skal jobbe med, stilte vi de tre spørsmål:  

1) hvilken studiebakgrunn du har
2) hva du skal jobbe med i sommer og
3) hva du gleder seg mest til å jobbe med hos Agder fylkeskommune. 

 Even August Hansen Stokke 

Jeg har en Master i Vassdragsøkologi, som en del av Lektor i realfag. Denne er bygget på en bachelor i Økologi og naturforvaltning på NMBU. Samt et år på friluftsliv i Volda og et år historie i Trondheim. 

I sommer skal jeg kartlegge fiskearter, tettheter, økologisk tilstand, kuverter og vandringshindre i vassdragene i Agder med El-fiske som metode. 

Jeg gleder meg til å oppleve Sørlandet på sitt beste, med sol, regn og folk! Jeg ser frem til å være en del av fremtidens løsninger og sørge for at kunnskapsgrunnlaget i Agder som representerer de fantastiske naturverdiene som er ganske unike i nasjonal sammenheng. 

 Ida Haraldstad 

Jeg har nettopp fulført en master i Økologi med fokus på ferskvannsøkologi og i sommer skal jeg jobbe med vann- og fiskeforvaltning for fylkeskommunen. Det betyr at jeg skal ut å el-fiske i utvalgte bekker for å kartlegge arter og kartlegge kulverter langs fylkesveiene. Det jeg gleder meg mest til i sommer er å få tilbringe mye tid ute i felt. 

Emma Hellem 

Jeg har det siste året tatt ett årsstudie i bærekraftig økonomi og ledelse, også har jeg en master i marinbiologi og limnologi. I sommer skal jeg og Casper jobbe hos klimapartnere. Sammen skal vi reise på partnerbesøk hos bedrifter i Agder og kartlegge deres forhold til bærekraft og Klimapartnere.  

Jeg ser spesielt frem imot å få nesa opp av skoleboken og får et praktisk innblikk i hvordan bærekraft integreres i bedrifter. Med en bakgrunn i både økonomi og biologi ønsker jeg å bidra som en koblingsboks for å ivareta interesser for begge sider. 

 Casper Øritsland 

Jeg har en bachelor fra Handelshøyskolen BI og master fra SHIFT Innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Agder innen innovasjon og entreprenørskap. I sommer er jeg så heldig å få jobbe hos Klimapartnere sammen med Emma, hvor vi i løpet av seks uker skal snakke med rekordmange partnere om deres bærekraftstrategier og forholdet til Klimapartnere.  

Først og fremst gleder jeg meg utrolig mye til å få en bedre innsikt i hvordan Agder fylkeskommune kartlegger, samt driver regionens aktiviteter knyttet til bærekraft. Videre ser jeg også veldig frem til å få møte og snakke med de fremoverlente og innovative organisasjonene og individene på tvers av hele Agder! 

 Fatima Mekdad 

Jeg heter Fatima Mekdad og tar foreløpig en master ved UiA. Masteroppgaven handler om bakteriediversitet i landbaserte akvakultur-tanker, og hvordan dette kan ha en påvirkning på helsen til berggylten. Jeg har også en bachelorgrad i biologi ved samme universitet. I sommer skal jeg jobbe med prosjektet Bevar Raet sammen med Petter Torgan, der målet er å styrke det marine vernet. Vi skal blant annet reise rundt til de forskjellige nasjonalparkkommunene og intervjue fritidsfiskere. Det jeg gleder meg mest til er intervjurundene og alle de forskjellige meningene vi kommer til å høre. 

 Petter Torgan 

Jeg heter Petter Torgan og jeg har nettopp fullført en masteroppgave om marint vern på masterprogrammet Natural Resources Management på NTNU. Jeg har også en bachelor i marin økologi fra samme universitet.  

I sommer skal jeg, som i fjor, jobbe i "Bevar Raet"-prosjektet som har som mål å styrke havnaturen i Raet Nasjonalpark gjennom økt marin bevaring.  Vi skal jobbe med å kartlegge brukerinteresser, ta imot innspill fra brukergrupper og formidle utviklingen i prosjektet på ulike plattformer.  

Jeg gleder meg spesielt til å komme i prat med mennesker som har nært forhold til nasjonalparken og få innspill til hvordan vi bedre kan ta vare på den i fremtiden. 

Frida Sofie Nes Bjerva 

Jeg har en Bachelor i Biologi fra NTNU i Trondheim og har nå gått ett av to år på Master i Naturforvaltning ved NMBU i Ås. I sommer skal jeg jobbe med friluftsliv og kartlegging av tilgjengelighet. Det jeg gleder meg mest til i sommer er å få bli kjent med kartlegging og kartleggingsmetodikk og få være ute i felt, samt å få relevantarbeidserfaring og bli kjent med Agder fylkeskommune. 

Sara Elise Sandnes Augland 

Jeg har en bachelorgrad i Kulturminneforvaltning (skrev da om utfordringer og muligheter ved gjenbruk av fredete bygninger på Eg Sykehus i Kristiansand, tidligere kjent som "Eg Sindssygeasyl), og har påbegynt en mastergrad i Kulturminneforvaltning (ett år igjen av studie), på NTNU i Trondheim. 

Jeg skal jobbe med friluftsliv i sommer og gleder meg til å jobbe med kartlegging av tilgjengelighet og være ute i felt.