Tester ut grunnmasser på fylkesveger i Finsland

Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder samarbeider med flere produsenter om testing av diverse produkter som underlag på fylkesvegene våre. Vi har laget to testveger i Finsland hvor vi skal teste ut produktene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

– Vi skal teste ut forskjellige produkter som kan gi bedre underlag for grus og asfalt. Disse skal vi over noen år overvåke, for å se hvor gode de er til formålet, sier Even Askildsen fra Universitetet i Agder.

– Vi startet i dag tirsdag med å legge ut testproduktene. Arbeidene er planlagt sluttført innen lørdag 13. juni.  Det gjør at noen naboer kan få omkjøring og litt ventetid til og fra eiendommen sin, sier Karsten Utsogn i Agder fylkeskommune.

Imponert fylkesordfører

Torsdag var fylkesordfører Arne Thomassen til stede da det ble markert at man er i gang med utlegging av massene som skal testes ut i Finsland.

– Jeg er imponert over omfanget av denne testingen. For fylkeskommunen som har mange mil med grusveger er dette viktig. Dette er et forskningsprosjekt som viser at Agder er i tet, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

 

Fylkesordfører Arne Thomassen ved traktoren som knuser masser på testveger i Finsland.

 

 

Testvegstrekningen

Fv 3940 Djupeslandsvegen blir startpunkt ved den gamle veggarasjen på Skinsnes og vil gå fram til Djupesland. Det vil bli asfaltert fra brua på Skinsnes og fram til startpunktet, selve teststrekningen skal ha grusdekke i testperioden. Omkjøring via Hønemyrkrysset anbefales mens arbeidene pågår. Det meste av arbeidene på Fv 3940 vil pågå i perioden 2. – 6. juni.

Fv. 3936 Finslandsvegen har startpunkt etter innkjøringen til Skogli og vil fortsette videre mot Sundbø.  Denne veien skal ha asfaltdekke. På Fv 3936 vil hoveddelen av arbeidet pågå i perioden 8. – 13 juni. Selve asfalteringen vil skje noen uker senere.