Ungdom legger siste hånd på verket før åpning av nytt kvalifiseringstilbud

Torsdag 16. november er det offisiell åpning av et nytt kvalifiseringstilbud i Grimstad for unge som står utenfor skole og arbeid. 

Saga Ausland maler på skiltet som skal vise veien til det nye kvalifiseringstilbudet for unge utenfor skole og arbeid. Ved siden av står kunstner Arne Wilhelm Tellefsen. Anna Torp Kvasjord

Grimstad ungdomsHub er et nytt tilbud for dem som står utenfor skole og arbeid, med et ønske om å bli kvalifisert til videre utdanning eller jobb. 

– Tiltaket er et resultat av samarbeidet mellom Agder fylkeskommune, NAV Grimstad og Grimstad kommune. Vi vil møte ungdommene der de er og tilby aktiviteter og tjenester som er tilpasset deres behov.  Målet er at det skal være et lavterskeltilbud med stor takhøyde, raushet og trygghet, sier Kari Veggeland, som er prosjektkoordinator i Agder fylkeskommune.

 

Portrettbilde av Arly Hauge fylkesdirektør utdanning Agder fk Foto Agder fylkeskommune.jpg - Klikk for stort bildeArly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune. Erling Slyngstad

 «Vi arbeider for at alle ungdommer skal lykkes» 

Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.

 

Kvalifiseringstilbudet inngår i satsingen i regionen for å forebygge utenforskap og bedre levekårene. I den forbindelse er det viktig at flere gjennomfører videregående opplæring. Agder fylkeskommune har som mål at minst ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. For å nå dette målet må 250 flere ungdommer i Agder fullføre videregående opplæring hvert år. 

 – Vi arbeider for at alle ungdommer skal lykkes, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune. 

Ungdomshuben retter seg mot unge mellom 16 og 29 år.  Grimstad ungdomsHub skal være en sosial møteplass, hvor ungdommen også skal få opplæring og formidling til arbeidspraksis.

Huben har fått et eget hus i Grooseveien i Grimstad, rett ved Drottningborg ungdomsskole og Blå kors videregående skole. Nylig var flere ungdommer invitert til å male et skilt som skal vise vei til nye Grimstad ungdomsHub.

ungdommer holder et blått skilt - Klikk for stort bildeGrimstad ungdomsHub har får et eget skilt. Ungdommer fra videregående skoler i Grimstad og fra ungdomsrådet var med på å male det. Anna Torp Kvasjord

– Dette stedet skal jo være for oss unge, så da er det veldig bra at vi også blir involvert i arbeidet med å opprette Huben, sier Pluto Rosalinda Myhre. Hun går andreåret på dramalinjen på Dahlske videregående skole,  og hun sitter også i ungdomsrådet i Grimstad. 

Sammen med både ungdomsrådet og andre ungdommer, har hun kommet med innspill til hva Grimstad ungdomsHub burde inneholde og hvilke farger bygget burde ha. De unge har også vært med på å lage et skilt til den nye huben, sammen med bilde- og street art-kunstneren Arne Wilhelm Tellefsen.

I Grimstad står i dag nesten en av fem (18 prosent) i alderen 18-29 år utenfor jobb eller skole. Det tilsvarer så mye som rett under 700 unge mennesker.

– Vi skal fange opp disse menneskene og gi dem den hjelpen de trenger for å lykkes på veien mot arbeid eller utdanning. Når vi kartlegger og finner ut hva de har behov for, så har vi ressursene rundt til å lage en mer helhetlig, koordinert oppfølging. Vi må finne ut hvilket løp personen trenger for å lykkes, sier prosjektleder i NAV Grimstad, Erling Frydenlund. 

– Et bra sted for mange

Pluto Rosalinda Myhre ser at det er mange unge som sliter på skolen, og som har et reelt behov for et sted som Grimstad ungdomsHub.

– Jeg merker at det er flere og flere som sliter på skolen. Mange snakker om å droppe ut, og at de ikke klarer mer, det er rett og slett for mye. Skolen i dag er bygd opp for dem som er gode på å pugge, gode på prøver, og gode på det å være i klasserommet. De som ikke passer inn i denne spesifikke boksen, de faller fort utenfor.  Jeg er derfor glad for at vi nå får denne ungdomsHuben. Her er de opptatt av tilrettelegging, og de ønsker å gi alle mulighet til å ta høyere utdanning, eller hjelpe dem ut i jobb, selv om de ikke passer inn i den typiske A4-skolen. Dette vil bli et veldig bra sted for mange, sier hun. 

Erling Frydenlund er i alle fall helt klar på at disse ungdommene er viktige, og at de trengs i fremtiden. Han mener antallet ungdom og unge voksne i alderen 18-29 år i Grimstad, som står utenfor jobb- eller arbeidslivet (altså nesten 700) er altfor høyt.

–  Vi trenger alle mann på dekk i fremtiden. Det blir flere eldre, og færre unge i samfunnet vårt, så vi trenger at alle har en verdi og er en ressurs. Vi må bare hjelpe dem til å få den veiledningen og tilretteleggingen de trenger for å ta stegene videre, sier Frydenlund.

Gjenbruk

Bygget til Grimstad ungdomsHub, som altså ligger i Grooseveien, har gått igjennom en liten forvandling den siste tiden. Vegger i bygget har blitt malt, det er bygget litt om, og bruktmøbler fra flere ulike kanter er hentet inn. 

Pluto Rosalinda Myhre syns det er flott at ungdommen har blitt involvert i prosjektet før åpning av Grimstad ungdomsHub. Anna Torp Kvasjord

– Ungdommen var opptatt av gjenbruk da vi pratet med dem, og det synes vi er fantastisk. Det har vært viktig for oss at ungdommens stemme har blitt hørt i arbeidet, og det har blitt veldig bra her, sier Erling Frydenlund. 

Bygget på 500 kvadratmeter skal i tillegg til klasserom, oppholdsrom, gamingrom og stillerom, ha tilknyttet tjenester som Jobbsentralen, Nav og psykiske helsetjenester.

For og av ungdommen

Åpningen av Grimstad ungdomsHub er torsdag 16. november, og da skal også dette skiltet og et annet kunstverk avdukes. Bilde- og street art-kunstneren Arne Wilhelm Tellefsen har fått i oppdrag å lage skiltet og han storkoste seg med prosjektet hvor han også fikk god drahjelp fra unge fra ungdomsrådet og videregående skoler i Grimstad.

– De beste kunstprosjektene jeg har laget i mitt liv har jeg laget i samarbeid med de som skal forholde seg til verket. At ungdommen blir involvert i dette prosjektet syns jeg er veldig bra, og veldig viktig. Det er jo de som skal bruke stedet, sier han. 

Han har tro på prosjektet, og det har også Pluto Rosalinda Myhre.

– Her har de virkelig tatt tak, de har fått godkjenning, midler, gjort en skikkelig god jobb, og nå er det snart klart. Jeg tror dette blir et veldig bra tilbud, dette kommer til å bli et viktig sted for mange, avslutter hun. 

Tekst og bilder: Anna Torp Kvasjord, Grimstad kommune