Uthavner i verdensklasse

Nå kan du besøke våre fantastiske uthavner digitalt. 

Det er gjort et spennende arbeid der vi har kombinert kart, fotografier, film og tekst for å lage en best mulig beskrivelse av uthavnene og deres kvaliteter og særtrekk. Det forklarer Hege Kristin Martinsen, rådgiver i avdelings for kulturminne og kulturminnevern i Agder fylkeskommune.

- Vi har hatt en gjennomgang av sidene, slik at de skal være universelt tilgjengelige. Vi tenker at mange kan ha interesse for historiene knyttet til uthavnene, enten som planlegging av n\besøk eller fordi en er interessert i å vite mer om vår lokale historie. 

Agders uthavner ligger som perler på en snor langs kysten av Agder, fra Flekkefjord i Vest til Risør i Øst. Dette er rike kulturmiljø som formidler en viktig del av Agders maritime historie. Derfor håper vi at dette tilbudet. vil bli likt, forteller Hege Kristin Martinsen

Bruker Storymap

- For å formidle både den enkelte uthavns historie, og for å nå ut med informasjon til kommunene, huseiere og andre interesserte, har vi utarbeidet en storymap for uthavnene. Denne er utarbeidet i et samarbeid mellom avdeling for analyse og avdeling for plan. 

Det har vært et spennende arbeid der vi har kombinert kart, fotografier, film og tekst for å lage en best mulig beskrivelse av uthavnene og deres kvaliteter og særtrekk, sier Yvonne F. Willumsen, leder for avdelings for kulturminne og kulturminnevern. Hun fortsetter: Storymappen ble lansert for en tid siden, men har vært igjennom en revisjon og lanseres derfor på nytt i "ny drakt". Vi håper mange vil benytte den fremover og at den kan være et nyttig verktøy for mange.

Kanskje kan den inspirere noen til å besøke en uthavn i sommer?

Kulturminnevernavdelingen i Agder fylkeskommune har over flere år arbeidet for å sikre en bærekraftig forvaltning av uthavnene. Målet har vært å bevare dem som særegne kulturmiljø, men også løfte dem opp som en ressurs for regional verdiskaping, bostedsattraktivitet og attraktive besøksdestinasjoner. Det har vært gjennomført flere konkrete tiltak opp mot både kommunene, eiere av private hus i uthavnene, næringsaktører m.m, avslutter Yvonne F. Willumsen

Uthavner i verdensklasse