Vant fylkespris for sitt arbeid med å forenkle NAV-språket

Nihal Yigit og samhandlingsprosjektet «Gammelnavsk ordliste» er vinnerne av Likestillings, inkluderings- og mangfold (LIM)-prisen 2021.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Bilde av prisvinner Nihal Yigit og NAV-direktør Hans Christian Holte - Klikk for stort bildePrisvinner Nihal Yigit og NAV-direktør Hans Christian Holte Hilde Mjøs, Arendal voksenopplæring

Nihal Yigit vinner prisen sammen med sine medelever ved Arendal voksenopplæring (Iryna Konnestad, Oksana Magnussen, Enes I, Bilge Yaldiz, Yunus Yigit, Hayat Ghazal, Meral Boy, Marvil Mallillin og samfunnskontakt Hilde Mjøs), NAV Agder (prosjektleder for Klart språk, Asle Stalleland, og Magdalena E. Kjosar) og NAV Arendal (Cathrine Lindland). 

Juryen skriver i sin begrunnelse at «alle innbyggere i samfunnet skal anerkjennes og respekteres som individer med evner og muligheter til å bidra til beste for fellesskapet. Samfunnet trenger alle innbyggernes erfaringer, kunnskap og deltakelse for å utvikle seg på en mest mulig positiv måte. «Gammelnavsk ordliste» er et godt eksempel på et prosjekt som bidrar til å nå denne visjonen.

Prisen deles ut årlig og går til kandidater som arbeider for å bedre mulighetene til deltakelse på ulike arenaer i samfunnet, som arbeidslivet, kulturlivet, i frivillighet og i politiske verv.

Bilde av vinnerne av årets likestillings, inkluderings og mangfoldspris. - Klikk for stort bildeVinnerne av årets likestillings, inkluderings og mangfoldspris. Hilde Mjøs, Arendal voksenopplæring

 Forenkler vanskelige NAV-ord og uttrykk

Prisvinnerne har sammen gått gjennom vanskelige ord og formuleringer i NAVs ulike skjemaer og vedtak og forenklet «gammelnavsk» med enklere ord og uttrykk. Det har gjort mange menneskers møte med NAV klarere og mer forståelig.

Arendal voksenopplæring har lang erfaring med prosjektarbeid der flyktninger og innvandrere har medvirket med sine kunnskaper og erfaringer. Prisvinnerne fra voksenopplæringen er flyktninger og innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet. Arbeidet med Gammelnavsk ordliste er et svært godt eksempel på en medvirkingsprosess i et viktig kommunikasjonsarbeid.

NAV Agder er helt i front i arbeidet med klart språk i Norge, og kurser flere kommuner som et kompetansehevende tiltak. Samarbeidet med Arendal voksenopplæring er ett av flere eksempler der NAV setter medvirkning i sentrum i klarspråkarbeidet.

Om prisen:

Brukerpanel for Agder er ansvarlige for å velge ut vinner av LIM-prisen. Brukerpanel for Agder skal gi råd og innspill knyttet til ulike former for diskriminering. I panelet er det oppnevnt ressurspersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag, samt to fylkespolitikere. Panelets leder er fylkestingsrepresentant Sally Vennesland.

Brukerpanel for Agder. (red. anm: brutt lenke fjernet oktober 2022)

Brukerpanelet velger LIM-priskomiteen. Årets LIM-pris komité har i 2021 bestått av: Regine Gordon, Charlotte Wesenberg, Oray Orhan Boy og Ingrid Kleba-Næss

Prisen består av et kunstverk til en verdi av om lag 5000 kroner. Prisvinnerne får også et pengebeløp på 25 000 kroner.