Vegvokter i Setesdal - anbud

Agder fylkeskommune har ute en anbudskonkurranse for vegvokter i nedre del av Setesdal.

Vinterveg Setesdal - Klikk for stort bildeVinterveg i Setesdal

Vi har behov for personell til vintervakta. Typiske oppgaver i vintervakta vil være inspeksjon/overvåking av vegnettet, vurdering av behov for tiltak og iverksetting av tiltak gjennom utkalling, styring og oppfølging av entreprenører. 

Vaktpersonell skal også føre loggbok, registrere og følge opp tiltak ved bruk av PC/digitale verktøy, gjennomføre friksjonsmålinger og utføre mindre manuelle arbeidsoppgaver.

Arbeidsområdet for denne kontrakten er i nedre del av Setesdal (sør for Byglandsfjord). Kartet viser vegnettet Agder fylkeskommune er ansvarlig for i nedre del av Setesdal.

Kontraktsperioden løper fra 15. oktober 2024 til 30. april 2026.

Frist for levering av tilbud er 20. juni kl. 12.00.

For å levere tilbud må det gjøres på KGV (nettsted for offentlige anskaffelser).

Ved spørsmål kan byggeleder Arild Tveit kontaktes på telefon 900 11 673.

Kart over nedre Setesdal - Klikk for stort bildeKart over driftsområdet nedre Setesdal