Vi feirer verdens vanndag!

I dag, 22.mars er det Verdens vanndag. Vi markerer dagen ved å sette søkelys på viktigheten av bærekraftig vannforvaltning og minne oss om vannets viktige betydning for samfunn, natur og økonomi.

Temaet for Verdens Vanndag 2024 er "vannets betydning for fred og konflikt".

Logo for verdens vanndag. På engelsk. - Klikk for stort bildeVi feirer verdens vanndag 22.mars Forente Nasjoner (FN)

–Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet. Det påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Verden er i global vannkrise og nesten halvparten av verdens befolkning bor nå i områder som opplever vannmangel minst en måned i året. Klimaendringer og kriger forsterker utfordringsbildet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter, sier Tanja Øverland, rådgiver for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune. 

Øverland representerer også Agder fylkeskommune i Agder vannregion hvor fylkeskommunen er utpekt som vannregionmyndighet.

-Vi er heldige i Norge og utfordringsbildet er langt fra det samme her. Vi har mye vann i Norge. Mye av vannet vårt står det også bra til med og vi har alle tilgang på rent drikkevann i springen! I ny og ne kan vi til og med finne oss en klukkende bekk med rent friskt vann, som vi trygt kan slurpe i oss om vannflaska ble gjenglemt på kjøkkenbenken, sier Øverland.

Påvirkning også i Norge

-Næringsvirksomheter som vannkraftproduksjon, fiskeri og oppdrett påvirker vannressursene våre. Det gjør også infrastruktur som veier, boligområder, industriområder, spredt avløp og stadig nedbygging i strandsoner  Dette fører også med seg mange belastninger, og vannressursene våre er under stadig økende press. Mange steder, sannsynlig flere enn vi tror, er vannkvaliteten faktisk dårlig som følge av våre aktiviteter.

Bilde av vannområdekoordinatorene og rådgiver fra Agder fylkeskommune. - Klikk for stort bildeVannområdekoordinatorene i Agder og rådgiver i avdeling for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune. Fra venstre: Ida Haugen, Lasse Heering Bruun, Tanja Øverland, Sigrid Østrem Heimro og Anne Charlotte Westerås Agderfk

-Derfor er det svært viktig at vi ikke sover i timen. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på vannressursene våre. Slik at vi ikke bare sikrer oss, men også kommende generasjoner!  Vannet er en av våre viktigste felles ressurser: uerstattelig og avgjørende for livet på jorden. Friske økosystemer bidrar med matauke, rent vann, biodiversitet og andre økosystemtjenester. Dine handlinger, holdninger og valg har noe å si for våre felles vannressurser, i dag og langt inn i fremtiden, avslutter Øverland.