Vil gi unge mulighet til å få arbeidserfaring

– Det er viktig at vi som arbeidsgiver med vårt samfunnsoppdrag, tar innover oss betydningen av å tilby unge arbeidserfaring. Betydningen av å få sin første betalte jobb og mestringen det kan gi, er uansett stor på det individuelle plan – men i et større perspektiv handler dette om å øke vår sosiale bærekraft i Agder. Det forteller Knut Lindland. Til vanlig er han fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommunen.

– Jeg lærte mye og fikk en bedre forståelse av hvordan jobblivet funker. Jobben gav meg en ordentlig rutine og hjalp meg økonomisk. Det sier 16 år gamle Tomasz. Marcus (16) sier det slik: – (Jeg) tilbrakte flere uker på fylkeshuset i Agder i sommerjobben som renholder. Dette var veldig fint, og jeg er takknemlig for muligheten jeg fikk. Initiativet om å få unge uten arbeidserfaring i jobb heier jeg på.

Ny runder sommeren 2023

– Det er flott å høre at opplegget vi testet ut i fjor har virket så bra. Nå må vi bare kjøre på og gi flere ny mulighet til sommeren. Det ønsker våre politikere, samarbeidspartnere og vi som jobber i Agder fylkeskommune, sier Knut Lindland, som samtidig vil takke samarbeidspartnere.

Et godt samarbeid

Rent praktisk så stod fylkeskommunene for oppgavene (altså hvilke jobber som skulle gjøres) samt finansieringen. Det å intervjue ungdommene, ansette, utbetale lønn og gi opplæring, det stod Avigo, Varodd og Jobbklar for, avhengig av hvor i fylket ungdommene skulle jobbe. Disse organisasjonene er proffe på dette og har system for å kunne ansatte flere på korte kontrakter, slik disse sommerjobbene er. Dermed kunne vi på kort tid få disse sommerjobbene på plass. Det forklarer Susan Furrebø, HR-rådgiver i Agder fylkeskommunen.

Viktig å finne gode oppgaver

– Denne sommeren måtte vi kaste oss rundt og fant en del oppgaver som ungdommene kunne løse, men jeg tenker at vi fremover må tenke mye bredere med tanke på oppgaver disse ungdommene kan bidra til å løse. Ungdommene har mange kvalifikasjoner som kan brukes i fylkeskommunen til å gjøre oppgaver de ulike virksomhetene og avdelingene har behov for å få løst. Det forteller Halvor Nes, leder for tjenesteutvikling ved Avigo. Han kommer med noen eksempler:

I tillegg til praktiske driftsoppgavene, kan ungdommene gjøre renholdsoppgaver, merkantile oppgaver, de har ofte gode digitale kunnskaper, de kan være vertskap for eksempel på museer og arrangement. Kartleggingsoppgaver er en annen viktig mulighet f.eks. knyttet til vei (flere av søkere var over 18). Nå oppfordrer vi fylkeskommunen til å tenke kreativt og bredt på oppgaver. Da kan vi finne løsninger på hvordan flere ungdommer kan få viktig jobberfaring og fylkeskommunen (og evt andre offentlige aktører for den saks skyld) kan få løst oppgaver. Sammen ligger det stort potensiale her, forklarer Halvor Nes.

Hvorfor engasjere ungdom?

– Det at ungdommene får denne muligheten kan gjøre at de får en smak på noe som motiverer dem i videre yrkesvalg. De får også med seg en attest som viser at de har hatt sommerjobb og hvordan de utførte den. Dette kan utgjøre forskjellen når de skal søke nye jobber. Sommerjobben gir både formell erfaring og mestringsfølelse. Så skal vi heller ikke se bort ifra at det å tjene egne penger også har en verdi, forklarer Halvor Nes.

Sommerjobben betydde mye

– Dette var min første sommerjobb og den var lærerik. Jeg følte meg komfortabel og fikk en god opplæring før jeg gikk ut i praksis. Denne jobben betydde mye for meg med tanke på at dette var min første jobb, forteller en av 16 åringene. 

Engasjere ansatte til å finne oppgaver

– Vi skal øke innsatsen og få inn flere unge i sommerjobber i 2023 – derfor er vi nå I gang med å mobilisere våre ansatte til å finne oppgavene til sommerjobbene og få muligheten til å bruke ressursen som disse unge arbeidstakerne er. Det sier Knut Lindland, og fortsetter:

– Et av våre hovedmål er å øke levekårene på Agder. Det å gi unge mennesker mulighet til å delta og få erfaring fra arbeidslivet, er svært viktig. Sommerjobb i fylkeskommunen er ett av tiltakene for å sikre unge mennesker tilgang til verdifull arbeidserfaring og på den måten bidra til mer inkludering og mindre utenforskap. Agder fylkeskommune har et særlig ansvar for å legge til rette for dette fordi vi er blant de største offentlige arbeidsplassene i Agder. Det er flere kommuner som har gjort en god jobb på dette området og Agder fylkeskommune skal gjøre sin del og også være en pådriver for å gi unge muligheter på arbeidsmarkedet, forklarer Knut Lindland.

 

Til toppen