Lyst til å søke på jobb hos oss? Her er noen tips!

Det er mange ting å tenke på når du skal søke på en jobb. Her er det noen nyttige tips for deg! 

 Søknadsdokumentene dine - gjør et godt førsteinntrykk!

 Hvem blir kalt inn til intervju?

 Helhetsvurdering

Jobbanalyse
Stillingsutlysningene som du finner på nett er utformet på bakgrunn av en jobbanalyse. Her settes det fast hva slags kvalifikasjoner vi anser som nødvendige og hvilke arbeidsoppgaver som skal løses. Med andre ord handler det om hva vi trenger. 

Må-krav og ønskede kvalifikasjoner
Noen krav er må-krav, dvs. at du må oppfylle kravene for å kunne bli vurdert til stillingen. F.eks. er "undervisningskompetanse" oftest et må-krav for å kunne få en stilling som lærer. Andre krav er ønskelige, dvs. at det ikke er nødvendig å oppfylle kravene for å være relevant til stillingen, men at en søker som oppfyller kravene kan stille sterkere. Her står det ofte "ønskelig" eller "ønskes" i forbindelse med disse kravene. Personlige egenskaper blir også tatt med i betraktning.

Kvalifikasjonsprinsippet
Som offentlig virksomhet må vi forholde oss til kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven. Kvalifikasjonsprinsippet bygger på grunnleggende og ulovfestede prinsipper om likebehandling, rettferdighet og saklighet. Kriteriene i kvalifikasjonsvurderingen er utdanning, erfaring og personlig egnethet.

 Tester og arbeidsrelaterte oppgaver (caser)

I forbindelse med ansettelsesprosesser benytter vi oss av forskjellige metoder for å velge ut de beste kandidatene. I tillegg til semi-strukturerte intervjuer - der alle søkere for det samme sett med spørsmålene og det stilles individuelle oppfølgingsspørsmål - bruker vi også noen ganger tester eller caser. 

Grunnen til at vi bruker disse verktøyene, i tillegg til intervjuer, er at det gir oss en bedre forståelse av framtidig arbeidsprestasjon, særlig ved stillinger der vi har mange søkere med ulike bakgrunner. Metodene tar høyde for at kandidatene er forskjellige, for eksempel kan noen prestere faglig men føler seg ikke komfortabel i en intervjusituasjon. Avhengig av stillingen og etter en helhetsvurdering av alle søkerne, velger vi ut hvilke metoder som skal brukes.

 Hva skjer etter at du har søkt?

Vi behandler ikke søknadene før søknadsfristen har gått ut. Etter det ser ansettelsesutvalget på alle søknadene. Dette utvalget består vanligvis av nærmeste lederen, en ansattrepresentant og en annen representant for arbeidsplassen, f.eks. en overordnet leder eller en HR-ansatt. 

Utvalget blir enig om hvilke kandidater som er best kvalifisert for stillingen. Deretter kjøres prosessen i gang. Det kan starte med at de uvalgte kandidatene får tilsendt en test, case eller invitasjon til intervju - alt etter hva som kreves for stillingen. Vi prøver å informere søkere som ikke er aktuelle så raskt som mulig, samtidig som ansettelsesprosesser tar sin tid.

Etter at intervjuene er gjennomført, blir det basert på en helhetsvurdering laget en innstilling der de mest kvalifiserte søkerne blir rangert og innstilt i en rekkefølge. I innstillingen beskriver ansettelsesutvalget hvordan alle søkerne er vurdert opp mot kravene i stillingsannonsen. Kandidatene på innstillingen blir vanligvis informert om hvilken plass de er innstilt på. 

 Innkalt til intervju? Hvordan forberede seg best?

 Bruk stillingsannonsen og dine søknadsdokumenter

Stillingsannonsen er et godt utgangspunkt. Derfor er det lurt å lagre utlysningsteksten og gå tilbake til teksten for å forberede deg best mulig til intervjuet.

Du kan:

  • se på hva som er kravene om utdanning, erfaring og personlige egenskaper og tenke gjennom hvordan du oppfyller disse kravene.
  • lese gjennom arbeidsoppgavene og prøve å tenke på hvordan du kan bidra til å løse dem. 
  • gå gjennom beskrivelsen av arbeidsplassen og stillingen og tenke over hvordan du passe inn på en slik arbeidsplass.

Søknadsdokumentene dine er et godt utgangspunkt. Husk hva du skrev i søknadsbrevet og hva som står i CV-en din, siden du kan bli spurt om det i intervjuet. 

Det kan være lurt å:

  • ta noen notater på hvordan enkelte deler av din utdanning, erfaringer, frivillig arbeid, ferdigheter, osv. kan være nyttige for stillingen du ønsker å få. 
  • prøve å tenke gjennom hva du har lært f.eks. gjennom en utdanning eller en jobb. Det trenger ikke bare å være det faglige, men også "soft skills" som f.eks. stresshåndtering, o.l. 
  • lese gjennom søknadsbrevet noen ganger for å kunne svare på spørsmål rundt det du skrev. 

 Les mer om oss

Det kan være lurt å kjenne til hvordan Agder fylkeskommune er bygget opp. Organisasjonskartet gir deg en oversikt over de ulike avdelingene og deres ledere:

Hvordan er Agder fylkeskommunen organisert

I Agder fylkeskommune er det Regionsplan 2030 som er det styrende dokumentet og det kan være lurt å kikke litt gjennom denne planen: 

Regionplan Agder 2030

Det finnes også en kort film som sammenfatter Regionplan og målene med planen:

Kort film om Regionplan Agder

 Pust med magen og vær deg selv!

Det viktigste er at du tar det med ro. Du ble kalt inn fordi vi synes at bakgrunnen din er interessant og fordi vi kan tenke oss at du kan passe godt inn hos oss. Intervjuet skal være en måte for at vi kan bli kjent med deg, men også for at du kan bli kjent med oss. 

Er du usikker på noe, kan du alltid ta kontakt med kontaktpersonen som er oppført i annonsen eller personen som har sendt deg invitasjon til intervjuet. 

 Hva skal jeg ha på meg for intervjuet?

De aller fleste stillingene i fylkeskommunen har ikke kleskode. Velg noe du føler deg komfortabel i og som du tenker kunne passe til stillingen. Er du usikker på det, kan du selvsagt alltid spørre hva som er forventet av personen du skal møte. 

 Kontaktperson: