Organisasjonskart for Agder fylkeskommune

Fylkesadministrasjonen

Organisasjonskart. Illustrasjon - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart for fylkesadminstrasjonen i Agder fylkeskommue

Politisk organisering

Politisk organisering. Illustrasjon - Klikk for stort bildePolitisk organisering i Agder fylkeskommune.

Bildet viser en oversikt over politisk organisering i Agder fylkeskommune.

Øvrige råd og utvalg:

  • Fylkeseldrerådet
  • Ungdommens fylkesutvalg og ungdommens fylkesting
  • Yrkesopplæringsnemnda
  • Råd for likestilling, inkludering og mangfold
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Virksomheter

Agder fylkeskommune er formell eier og driftansvarlig for

Virksomheter i Agder fylkeskommune. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Offentlige tannklinikker

Svein Resset er leder for Tannhelsetjenesten i Agder. Virksomheten driver 28 tannklinikker fordelt over hele Agder.

Tannklinikker. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Tannklinikker i Agder fylkeskommune