Organisasjonskart for Agder fylkeskommune

organisasjonskartFylkeskommunedirektør Tine SundtoftFylkesdirektør Samferdsel og eiendom Ola OlsbuFylkesdirektør Analyse og plan Kenneth AndresenFylkesdirektør utdanning Arly HaugeFylkesdirektør Næring, kultur og kulturminnevernFylkesdirektør Økonomi og styringFylkesdirektør Regionplan 2030Fylkesdirektør Vegard NilsenFylkesdirektør Innovasjon og organisasjonsutvikling
Til toppen