Organisasjonskart for fylkes-administrasjonen

Fylkesadministrasjonen

Organisasjonskart. Illustrasjon - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart for fylkesadminstrasjonen i Agder fylkeskommue

Tekstversjon

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft

 • Direktør for Utdanning Arly Hauge
  • Avdelingsleder for Opplæring og karriereveiledning Line Marie Poppe
   • Seksjonsleder Eksamen og dokumentasjon Mats Nesmann
  • Avdelingsleder Fag- og yrkesopplæring Morten Torkelsen
   • Seksjonsleder Forvaltning Aina Kalsnes
  • Avdelingsleder Inntaks- og elevtjenester Anne Synnøve Sundsteigen
  • Avdelingsleder Pedagogisk-psykologisk tjeneste Bjørnar Sørum
   • Seksjonsleder PP-tjenesten Svein-Erik Birkeland
 • Direktør for Samferdsel og eiendom Ola Olsbu
  • Avdeling for Strategi og mobilitet Signe Gunn Myre
  • Avdeling for Bygg og eiendom Kai Valthyr-Hansen
   • Seksjon for Utbygging eiendom Roald Torkelsen
   • Seksjon for Drift og vedlikehold eiendom øst Jostein Myhre
   • Seksjon for Drift og vedlikehold eiendom vest Kjell Bakken Rasmussen
   • Seksjon for Internservice Nina Høst
  • Avdeling for Forvaltning, drift og vedlikehold veg Inger Ann Fidjestøl
   • Seksjon for Drift veg Rolf Ove Lunden
   • Seksjon for Vedlikehold veg Jack Sylte
   • Seksjon for Forvaltning Dag Øystein Løyning
  • Avdeling for Utbygging veg Steinar Jakobsen
   • Seksjon for Utbygging veg øst Siri Thorvaldsen Vevstad
   • Seksjon for Utbygging veg vest Geir Norum
  • Avdeling for Ressurs Hilde Gulbrandsen
 • Direktør for Folkehelse Vegard Nilsen
 • Direktør for Økonomi og styring Lise Solgaard
  • Avdeling for Virksomhetsstyring Inge Hurv
  • Avdeling for Lønn og regnskap Thom Nilssen Simonstø
   • Seksjon for Lønn Rolv Eikaas
  • Avdeling for Innkjøp og anskaffelser Sturle Hamre
  • Avdeling for Politisk Sekretariat Steinar Knutsen
  • Avdeling for Budsjett og økonomioppfølging Ebba Laabakk
 • Direktør for Innovasjon og organisasjonsutvikling Knut Lindland
  • Dokumentsenter Aslaug berg
  • Avdeling for Jus og informasjonsforvaltning Anne Kristin Lindseth
  • Avdeling for Kommunikasjon Svein Buer
  • Avdeling for Human Relations Siren Vetnes Johannesen
 • Direktør for Regionplan 2030 Anita Henriksen
  • Avdelingsleder for Samskaping og internasjonalisering Sissel Strickert
   • Agder Europakontor Sissel Strickert
  • Avdeling for Bærekraftig utvikling Christina Milsom
 • Direktør for Plan og analyse Kenneth Andresen
  • Avdeling for Plan Ingvild Nina Skjong
  • Avdeling for Analyse Gunnar Ogwyn Lindaas
 • Direktør for Næring, kultur og kulturminnevern Kristin Tofte Andresen
  • Avdeling for Virkemidler og entreprenørskap Wenche Fresvik
  • Avdeling for Kultur, idrett og frivillighet Anne Tone Hageland
   • Seksjon for Bibliotek Nina Stenbro
  • Avdeling for Kulturminnevern og kulturturisme Yvonne Fernmar Willumsen
   • Seksjon for Arkeologi Snorre Haukalid

Politisk organisering

Politisk organisering. Illustrasjon - Klikk for stort bildePolitisk organisering i Agder fylkeskommune.

Bildet viser en oversikt over politisk organisering i Agder fylkeskommune.

Tekstversjon:

 • Fylkestinget
  • Kontrollutvalg
  • Fylkesutvalget
   • Administrasjonsutvalg
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
  • Hovedutvalg for næring, klima og miljø
  • Hovedutvalg for samferdsel
  • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Øvrige råd og utvalg:

 • Fylkeseldrerådet
 • Ungdommens fylkesutvalg og ungdommens fylkesting
 • Yrkesopplæringsnemnda
 • Råd for likestilling, inkludering og mangfold
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Virksomheter

Virksomheter i Agder fylkeskommune. Oversikt. - Klikk for stort bildeVirksomheter i Ager fylkeskommune

Tannklinikker

Illustrasjon over tannklnikker - Klikk for stort bildeTannhelsetjenesten i Agder. Tannklinikker
Til toppen