Vi jobber for å være bærekraftige og mangfoldige

Vi ønsker å være en bærekraftig arbeidsplass, som speiler befolkningens mangfold og jobber med å gjøre Agder til en bærekraftig region med høye levekår og lave utslipp. Du kan være med på det! 

Bilde av personer som holder bærekraftsmålene. - Klikk for stort bilde Kjell Inge Søreide

Sosial bærekraft

Vi ønsker å være en arbeidsplass som bidrar til å redusere forskjeller og øke inkludering og integrering. Sosial bærekraft er et sentralt perspektiv i vårt personalarbeid. 

​En arbeidsplass med kjønnsbalanse

Vi er opptatt av å ha kjønnsbalanse på vår arbeidsplass. Dette skal sikre at vi finner de beste løsningene og at ulike synsvinkler er representert. I dag jobber det 60% kvinner og 40% menn i Agder fylkeskommune. Vår ansatte blir representert av våre 8 direktørene og fylkeskommunedirektøren:

9 personer på et jorde. Foto - Klikk for stort bildeFra venstre: Knut Lindland - innovasjon og utvikling, Tine Sundtoft - fylkeskommunedirektør, Vegard Nilsen - folkehelse, Anita Henriksen - Regionplan 2030, Lise Solgaard - økonomi og styring, Kristin Tofte Andresen - næring, kultur og kulturminnevern, Arly Hauge - utdanning, Kenneth Andresen - analyse og plan, Ola Olsbu - samferdsel og eiendom. Agder fylkeskommune / Erling Slyngstad

Sertifisert arbeidsgiver i Likestilt arbeidsliv

Agder fylkeskommune ønsker å være en arbeidsplass som arbeider både systematisk og strategisk med likestilling, inkludering og mangfold. Derfor ønsker fylkeskommunen å sikre kvaliteten på disse områdene internt i organisasjonen ved å gjennomføre sertifiseringen.

Agder fylkeskommune fokuserer særlig på et inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering og karriere og heltidskultur som hovedinnsatsområder.

Les mer om Likestilt arbeidsliv

Helsefremmende arbeidsplass

For oss er det viktig at alle medarbeidere opplever sin arbeidsplass som helsefremmende. Det er et sentralt mål å ta hele fylkeskommunen i bruk for å kunne skape en arbeidshverdag som bidrar til trivsel og mestring. Vi har som mål at sykefraværet skal være under 5% til ethvert tidspunkt. 

Miljømessig bærekraftig

Hos oss er det viktig at vi ikke bare fokuserer på de store endringene, men at vi alle bidrar med å være miljøbevisste hver eneste dag. Som arbeidsgiver ønsker vi å tilrettelegge for at det skal være lett å velge miljøvennlig.

Mobilitet

Som ansatt i fylkeskommunen har du ikke bare tilgang til el-biler, men også til el-sykler. Disse kan lånes av alle medarbeidere. Vi legger også opp til å kunne komme seg på jobb ved å benytte sykkel, kollektivtrafikk eller gange. Allerede nå er det over 40% av de ansatte som velger en av disse måtene til å komme seg på jobb. Du kan hjelpe oss til å nå målet vårt at 60% av de ansatte skal velge å la bilen stå. 

Sykler du til jobb, har du på fylkeshuset mulighet til å parkere sykkelen din i en sykkelgarasje. Der står sykkelen din trygt og tørt. Det er også tilgjengelig dusj både på fylkeshuset i Kristiansand og på administrasjonsbygget på fløyheia i Arendal. 

Grønn lunsj

Våre kantiner på fylkeshuset i Kristiansand og administrasjonsbygget på fløyheia i Arendal har et stort utvalg av vegetarianske og veganske alternativer for deg som ønsker å spise grønt. 

Arbeidsplass med lavt utslipp

Alle våre nybygg skal være arealeffektive og bidra til å redusere utslippene. Vi satser på fornybar energi og flere av våre nye skoler produserer mer strøm enn de selv bruker. 

Vi jobber for et bærekraftig Agder

Med å jobbe i Agder fylkeskommune kan du være del av det arbeidet som skal gjøre Agder framtidsdyktig, grønn og bærekraftig. Vær med i å skape Agders framtid, der vi blir et nullutslippssamfunn med høye levekår for alle. 

Som myndighetsutøver og tjenesteleverandør kan vi inkludere miljøperspektivet i alle aspekter av arbeidet vårt. Om det skjer gjennom anskaffelsesprosesser, tjenesteutforming eller samskapning og samhandling. Hos oss kan du være del av sterke fagmiljø som jobber for å finne bærekraftige løsninger.