Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en forskningsbasert sertifiseringsordning som gir arbeidsgivere både verktøy for internt mangfold- og likestillingsarbeid og et nettverk for læring og erfaringsdeling med andre engasjerte aktører.

Hva er Likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv ble etablert som et arbeidsgiververktøy for sosial bærekraft i 2018. I dag er vi en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe aktivt og målrettet med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Ordningen eies av Agder fylkeskommune og har en visjon om et norsk arbeidsliv med likeverdig behandling, likeverdige rettigheter og muligheter for alle, uavhengig av faktorer som kjønn, religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Likestilt arbeidsliv kan anses som likestillingens HMS. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy som kan gi konkurransefortrinn, bidra til mer bærekraftig virksomhetsstyring og styrke omdømmet. Ordningen er i testfasen av sin utvikling mot å bli en permanent og nasjonal ordning.

Spørsmål og svar om Likestilt arbeidsliv

Hva gjør sertifiseringsordningen?

Likestilt arbeidsliv tilbyr virksomheten verktøy for kartlegginger, kompetanseheving, læringsmoduler, handlingsplaner, en tiltaksbank, målinger og langsiktige strategier. Videre tilbyr vi rådgivning om hvordan disse verktøyene bør kombineres og brukes for å sikre at virksomhetenes målsettinger om likestilling og mangfold blir omsatt til personalpolitikk. 

Formålet med sertifiseringsordningen er å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å drive med aktivt mangfold- og likestillingsarbeid og kunne oppfylle myndighetenes krav i Likestillings- og diskrimineringsloven. Samtidig er Likestilt arbeidsliv et faglig fyrtårn for sosial bærekraft som knytter virksomheter sammen gjennom jevnlige fagsamlinger med ulike ekspertinnledere og prosjektsamlinger for erfaringsdeling. 

Vi arbeider innenfor syv viktige innsatsområder:

Grafisk fremstilling av 7 innsatsområder - Klikk for stort bildeFigur av de 7 innsatsområdene i Likestilt arbeidsliv
 • Tilrettelegging
 • Livsfase
 • Heltid (og heltidskultur)
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Likelønn
 • Rekruttering og karriere
 • Forankring (og implementering)

Likestilt arbeidsliv samarbeider med Likestillingssenteret KUN og Likestillingssenteret som akkrediterte sertifisører i selve sertifiserings-godkjenningen av den enkelte virksomhet.

Hvordan jobber vi i Likestilt arbeidsliv?

 • Likestilt arbeidsliv tilbyr rådgivning og bistand til enkeltvirksomheter, både offentlige og private.
 • Likestilt arbeidsliv gjør det enklere å jobbe planmessig og systematisk med alle diskrimineringsgrunnlagene.
 • Likestilt arbeidsliv er et prosessverktøy. Virksomheten er den aktive part i gjennomføring av egne analyser og tiltak.
 • Likestilt arbeidsliv tilbyr fagsamlinger samt prosjektsamlinger for prosjektansvarlig i virksomheten.
 • Likestilt arbeidsliv tilbyr skreddersøm og veiledning der det er behov for det.
 • Likestilt arbeidsliv kan bidra til å løse viktige delmål knyttet til FNs bærekraftsmål; sosial bærekraft, som blant annet kobles til livskvalitet, velferd og like muligheter.
 • Likestilt arbeidsliv er tilrettelagt slik at virksomheten kan oppfylle Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

ARP er en plikt i henhold til Likestillings- og diskrimineringsloven.

Fagsamlinger 2024

Oversikt fafsamlinger Likestilt arbeidsliv - Klikk for stort bildeOversikt over fagsamlinger for virksomheter tilknyttet Likestilt arbeidsliv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 7. februar Kultur og normkritikk
 • 8.mars Inkluderende arbeidsmiljø
 • 17. april Rekruttering og karriere
 • 29.mai Heltidskultur
 • 14.august Forankring og Mangfoldsledelse
 • 25. september Livsfase
 • 23.oktober Tilrettelegging og Universell utforming
 • 20. november Likelønn 

Likestilt arbeidsliv er i gang med resertifisering av tidligere sertifiserte virksomheter, samtidig som flere virksomheter i Norge står for tur til å bli sertifisert for første gang.

To smilende kvinner som samtaler. Foto. - Klikk for stort bildeProsjektrådgiver Ann Jørgensen i møte med Innlandet fylkeskommune Agder fylkeskommune