Administrativ ledelse

Agder fylkeskommune har valgt en matriseorganisering. Fylkesdirektørene leder hvert sitt fagområde og utgjør sammen med fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft lederteamet.

9 personer på et jorde. Foto - Klikk for stort bildeFra venstre: Knut Lindland - innovasjon og utvikling, Tine Sundtoft - fylkeskommunedirektør, Vegard Nilsen - folkehelse, Anita Henriksen - Regionplan 2030, Lise Solgaard - økonomi og styring, Kristin Tofte Andresen - næring, kultur og kulturminnevern, Arly Hauge - utdanning, Kenneth Andresen - analyse og plan, Ola Olsbu - samferdsel og eiendom. Agder fylkeskommune / Erling Slyngstad

  

 

De åtte fylkesdirektørene og deres fagområder (fra venstre):

  • Fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling er Knut Lindland. Han kommer fra stilling som matrisekoordinator i Agder fylkeskommune.
  • Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.
  • Fylkesdirektør folkehelse er Vegard Nilsen. Han kommer fra stilling som kommuneoverlege i Søgne kommune.
  • Fylkesdirektør Regionplan 2030 er Anita Henriksen. Hun kommer fra stilling som seksjonsleder, plan og natur i Aust-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør økonomi og styring er Lise Solgaard. Hun kommer fra stilling som økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør næring, kultur og kulturminnevern er Kristin Tofte Andresen. Hun kommer fra stilling som fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør utdanning er Arly Hauge. Han kommer fra stilling som utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør analyse og plan er Kenneth Andresen. Han kommer fra stilling som regionalsjef i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør samferdsel og eiendom er Ola Olsbu. Han kommer fra stilling som plan- og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune.

Organisasjonskart for Agder fylkeskommune