Administrativ ledelse

Agder fylkeskommune har valgt en matriseorganisering. Fylkesdirektørene leder hvert sitt fagområde og utgjør sammen med fylkesrådmann Tine Sundtoft lederteamet.

  

De åtte fylkesdirektørene og deres fagområder er:

  • Fylkesdirektør samferdsel og eiendom er Ola Olsbu – kommer fra stilling som plan- og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune
  • Fylkesdirektør utdanning er Arly Hauge – kommer fra stilling som utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør næring, kultur og kulturminnevern er Kristin Tofte Andresen – kommer fra stilling som fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør folkehelse er Vegard Nilsen – kommer fra stilling som kommuneoverlege i Søgne kommune.
  • Fylkesdirektør analyse og plan er Kenneth Andresen – kommer fra stilling som regionalsjef i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør Regionplan 2030 er Anita Henriksen – kommer fra stilling som seksjonsleder, plan og natur i Aust-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling er Knut Lindland – kommer fra stilling som matrisekoordinator i Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør økonomi og styring er Lise Solgaard – kommer fra stilling som økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune.

Lederteamet besitter mye kompetanse, kjenner Agder godt og har et balansert kjønns- og aldersspenn.

I tillegg har fylkeskommunen 27 avdelingsledere.

Til toppen