Eierskap og samarbeid

Agder fylkeskommune har eierinteresser i mange ulike selskap og deltar i flere formaliserte samarbeid. Flere av selskapene understøtter viktige områder av fylkeskommunens ansvarsområde.

Fylkeskommunens prinsipper for eierstyring

En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring, er at fylkeskommunen har klare prinsipper for eierstyringen og følger opp selskapene på en god måte. I eierskapsmeldingen framkommer Agder fylkeskommunes prinsipper for eierstyring. Eierskapsberetningen skal bidra til å bygge opp et helhetlig og forutsigbart eierskap og legge grunnlag for gode rutiner både når det gjelder å utvikle eierstrategi og utøve eierskap. Meldingen er med på å sikre en åpen, detaljert og kontinuerlig eierskapsutøvelse.

Gjennom eierskapsmeldingen er det vedtatt at det hvert år skal gis en orientering om fylkeskommunens eierskap. Det gjøres gjennom eierskapsberetningen. I tillegg følges fylkeskommunens eierskap løpende opp av eierskapsansvarlige i administrasjonen.