Likestillingsredegjørelse 2023

Agder fylkeskommune arbeider systematisk, strategisk og målrettet med likestilling, inkludering og mangfold.

Likestilt arbeidslivsbedrift

I 2022 ble vi sertifisert som likestilt arbeidslivsbedrift. Sertifiseringsordningen er et viktig verktøy for å sikre at vi jobber systematisk og målrettet for å hindre diskriminering og utenforskap.

Likestillingsredegjørelsen er en del av fylkeskommunens årsraport. Her vil du finne informasjon om det systematiske likestillingsarbeidet, kjønnsbalanse, heltid/deltid, midlertidig ansatte, likelønn og foreldrepermisjon.