10 millioner til frivilligheten på Agder

I fylkestingets junimøte ble det vedtatt å sette av 10 millioner kroner ekstra til en søkbar pott til frivilligheten. Nå lyses disse midlene ut.

Foto av hånd som støtter skulderen til en annen person. - Klikk for stort bildeAgder fylkeskommune deler ut 10 millioner til frivilligheten på Agder Adobe Stock

Disse midlene får to søknadsfrister, henholdsvis 10. august og 10. oktober.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivilligheten og bidra til å nå visjonen for frivillighetsstrategien for Agder. Visjonen er økt deltakelse for bedre levekår og hovedmålet er en sterk, selvstendig og mangfoldig frivilighet på Agder.

Målgruppen er frivillige lag, foreninger og organisasjoner.

Alle søknader vil bli del av politisk behandling i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Søknader skal leveres i et digitalt søknadsskjema på fylkeskommunens nettsider.

Les mer om midlene og søk på denne siden (red. anm.: utgått lenke fjernet 8. desember 2023)