Nytt tilbud skal få flere tilbake til skole og jobb

Den 20. september åpnet et nytt kvalifiseringstilbud for unge utenfor skole og arbeid på Dampen i Arendal.

Tre kvinner utenfor en bygning. Foto - Klikk for stort bildeOnsdag åpnet et nytt kvalifiseringstilbud for unge på Dampen i Arendal. Cathrine Harring Furuvik og Anne Marit Eppeland Bilstad fra NAV Arendal vil være NAVs representanter på Dampen Her sammen med Kari Veggeland, prosjektkoordinator i Agder fylkeskommune. Agder fylkeskommune

Tiltaket retter seg mot unge mellom 16 og 24 år som er utenfor skole og jobb. Dampen skal være en sosial møteplass. Her kan ungdommen også få opplæring og formidling til arbeidspraksis.

Vil møte ungdom der de er

Aktiviteter og tjenester som tilbys på Dampen er et resultat av samarbeidet mellom Agder fylkeskommune, NAV Arendal og Arendal kommune. Vi møter ungdom der de er. Det er et lavterskeltilbud med stor takhøyde, raushet og trygghet, sier Kari Veggeland. Hun er prosjektkoordinator i Agder fylkeskommune.

Målet er at flere kommer tilbake til skole eller i arbeid. 

Ungdom en veldig viktig gruppe for NAV. Med regjeringens nye ungdomsgaranti blir fokuset på ungdom ytterligere styrket. En viktig del av ungdomsgarantien er et helthetlig tilbud. Derfor er vi spesielt fornøyde med dette samarbeidet mellom NAV, Agder fylkeskommune og Arendal kommune, sier leder i NAV Arendal, Geir Svendsen. 

Dette tiltaket inngår i satsingen i regionen for å forebygge utenforskap og bedre levekårene. At flere gjennomfører videregående opplæring er viktig i den forbindelse.

Mål om at ni av ti skal fullføre videregående opplæring

Agder fylkeskommune har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. For å nå dette målet, må 250 flere ungdommer i Agder fullføre videregående skole hvert år.

I 2022 fullførte 83,7 prosent av elevene planlagt videregående opplæring. 16,3 prosent hadde ikke fullført. Blant disse hadde 8,7 prosent sluttet underveis i opplæringen.

Vi trenger tilbud som bidrar til at vi kvalifiserer hver eneste ungdom, også de som er utenfor. Med tilbud som dette, får ungdom som har falt utenfor skole og jobb, muligheten til å fullføre opplæringen gjennom fleksible løsninger som er spesielt tilpasset for dem, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.

Tre kvinner utenfor en bygning. Foto - Klikk for stort bildeRepresentanter fra Arendal kommune, NAV og Agder fylkeskommune klippet snoren for å markere åpningen av kvalifiseringstilbudet for unge på Dampen i Arendal. Agder fylkeskommune

Fylkestinget vedtok 3. mai i fjor å styrke tiltak for unge som står utenfor skole og arbeidsliv. i Østre Agder.  

Vil skape en trygg base

Cathrine Harring Furuvik og Anne Marit Eppeland Bilstad fra NAV Arendal vil være NAVs representanter på Dampen. De ser fram til å gi ungdommene et viktig tilbud: 

 Mange ungdom faller mellom to eller flere stoler. Vi ønsker å gi et tilbud til disse. Vi vil skape en trygg base, der ungdommene kan få noen å snakke med og føle seg trygge, sier Cathrine Harring Furuvik. Hun får støtte fra sin kollega:

– For NAV er det viktig å få en arena for å jobbe med dem som ikke har et skoletilbud. På Dampen ønsker vi å forebygge utenforskapet og snu de negative trendene i kommunen. Blant annet er det et mål å få færre unge på uføretrygd, sier Anne Marit Eppeland Bilstad. 

Åpner tilsvarende i Grimstad

 Vi bygger nå opp et helhetlig tilbud som inkluderer individuell og tett oppfølging, karrierelæring og opplæring. Vi har gode erfaringer med lignende tiltak andre steder i Agder. Nå bygger vi videre på disse erfaringene og åpner tiltaket i Arendal, sier Kari Veggeland.

Tilbudet har fått navnet UngKompetanse. Veggeland informerer også om at et tilsvarende tiltak åpner i Grimstad i løpet av høsten.

Målet er at dette tiltaket kan benyttes av ungdom i hele østre Agder. Det arbeides derfor med å få flere kommuner med i samarbeidet.

 Hele Agder står bak målet om å bedre levekårene for befolkningen. Hvis vi lykkes, vil unge i større grad fullføre videregående opplæring og delta i ordinært arbeid. Vi håper vi vil se det på levekårsstatistikken, sier Arly Hauge.

Åpningsfest på Dampen onsdag 20. september

Flere holdt tale og gratulerte med åpning av det nye tilbudet på Dampen. På talerlisten var Øyvind Vedal, Direktør NAV Agder, Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune, Inger Hegna, kommunedirektør i Arendal, Geir Svendsen, leder for NAV Arendal og fylkestingspolitiker Erik Johan Tellefsen Lindøe.