Ser med bekymring på at mobbetallene øker

Fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune, Arly Hauge, ser med bekymring på resultatene for mobbing i Elevundersøkelsen. 

Mann ser inn i kameraet med et alvorlig uttrykk. - Klikk for stort bildeArly Hauge, fylkesdirektør for utdanning, ser med bekymring på at flere melder om mobbing i de videregående skolene. Foto: Agder fylkeskommune / Erling Slyngstad

Langt flere elever melder at de opplever mobbing på skolen dette skoleåret, sammenlignet med året før.  

Elevundersøkelsen for skoleåret 2023-2024 ble publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider mandag. Svarene viser at andelen elever på vg1 som har opplevd mobbing på skolene i Agder har økt fra 3,8 prosent forrige skoleår til 6,7 prosent dette skoleåret.  Dette inkluderer både de offentlige fylkeskommunale skolene og de private videregående skolene.

Flere elever opplever mobbing 

Samme trend nasjonalt

Nasjonalt ser man også den samme trenden, med flere som melder om mobbing. Dette viser både Elevundersøkelsen for grunnskolene og for de videregående skolene.  

– Vi ser med bekymring på denne økningen. Noe stemmer med tilbakemeldinger vi har fra skoler og elever. Men det er behov for å jobbe grundig med tallene for å finne ut mer om årsaker og tiltak, i samarbeid med skolene og elevene, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.  

– Bekymringsfullt

Blant de offentlige og private videregående skolene, melder 5,4 prosent av elevene på vg2 at de har opplevd mobbing dette skoleåret. Det er en økning fra 3,9 prosent i fjor.  På vg3 har også andelen økt, fra 2,3 til 3,9 prosent. 

Blant dem som har opplevd mobbing, er det flest som melder om mobbing fra medelever, men det rapporteres også om mobbing fra voksne og digitalt (mobil, PC, iPad).  

Elever som har svart at de er blitt mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere, regnes med i andelen som har opplevd mobbing på skolen.

– De aller fleste barn og unge trives godt på skolen. Det er likevel svært bekymringsfullt at så mange forteller om mobbing. Dessverre er dette en utvikling i samme retning som i fjor. Derfor er vi allerede i gang med tiltak som skal få ned mobbetallene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet på regjeringens nettsider:

Mobbetallene i grunnskolen øker for andre år på rad

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse, der elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer. Det er obligatorisk for alle skoler å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Det er frivillig å gjennomføre Elevundersøkelsen på 5., 6., 8. og 9. trinn og på vg2 og vg3.  

Her finner du statistikkbanken med flere tall fra Elevundersøkelsen