Syv omkom i agdertrafikken i fjor - nyttårsaksjonen markerer dette fredag på Evje

Syv mennesker omkom i trafikken i Agder i 2023, én mer enn i 2022. Fredag markeres alvorlige ulykker i Agder i fjor på Evje.

Ambulansearbeider setter ned roser for å markere alvorlige trafikkulykker i foregående år. - Klikk for stort bildeNyttårsaksjonen markerer alvorlige trafikkulykker i foregående år.

Alle ulykkene skjedde på våren og sommeren.

For hele landet var det 118 personer som omkom på veiene i 2023. Det er to flere enn i 2022. I 2022 var det seks som omkom i trafikken i Agder.

Nyttårsaksjonen markerer de alvorlige ulykkene

– Vi starter hvert år med å markere de alvorligste ulykkene foregående år. Denne markeringen har i mange år vært arrangert ved E18 på kommunegrensen mellom Kristiansand og Lillesand. I år flytter vi aksjonen til Evje, sier rådgiver for forebyggende trafikksikkerhet Cato Moen i Agder fylkeskommune.

– Aksjonen arrangeres fredag 12. januar kl. 14 - 15.30 på Evje bedehus og ved rv. 9 i Evje sentrum. Medvirkende i år er blant annet leder av stortingets transport- og kommunikasjonskomité Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant Gro Anita Mykjåland, politistasjonssjef i Setesdal Kim Asbjørn Haugen og trafikkskadde Rita Vindholmen. Det blir Musikk ved Ingvild Flottorp, forklarer Ronni Ellefsen i Nullvisjonen Agder.

Flere omkomne enn i 2022

– Utviklingen i antall dødsulykker for hele landet de siste to årene er dessverre negativ og syv omkomne i Agder er syv for mange. Vi har fortsatt en vei å gå for å nå målene våre med Nullvisjonen, som vil si at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å bedre trafikksikkerheten på vegene og for trafikantene, sier Glenn Solberg i Statens vegvesen.

Mange MC-ulykker

Av de syv som omkom i Agder i 2023 var det fire som omkom i personbil og tre på MC. På landsbasis utgjør motorsykkel og moped om lag 20 prosent av alle trafikkdrepte.

– Det er bekymringsfullt med så mange som omkommer på MC. Riktignok kjører flere MC nå enn før, men likevel er disse sjåførene overrepresentert i statistikken. De har en høyere risiko, også målt i forhold til kjøremengde, forklarer Solberg.
Det var fem utforkjøringsulykker og en møteulykke hvor to personer omkom i Agder i fjor.

Flere unge og barn

Ulykkestallene for hele landet viser at det i 2023 har vært en økning i antall omkomne i aldersgruppen 25 til 44 år. Det var i fjor 28 mot 22 året før. Det er også en markant nedgang blant de eldre (65+) fra 38 til 25 trafikkdrepte i året som gikk. Sju barn under 16 år omkom i fjor, noe som er en økning sammenliknet med alle de siste 10 årene. I 2022 omkomne to barn, mens i 2019 var det for første og eneste gang ingen drepte barn i trafikken.

I Agder var ingen eldre som omkom, men seks personer i alderen 28-56 og et barn. Av de syv omkomne var det en kvinne, resten menn. For hele landet var det 87 menn og 31 kvinner.