Videregående skoler i Kristiansand og Vennesla åpnes for ordinær drift fredag 5. januar

De videregående skolene fra Lillesand og østover vil fremdeles være stengt fredag 5. januar, men vi kan åpne de videregående skolene i Kristiansand og Vennesla for ordinær drift fredag morgen, sier fylkesdirektør Arly Hauge. 

Oppdatert torsdag 3. januar kl. 14.30:

Følgende skoler er fremdeles stengt fredag 5. januar for fysisk undervisning med elevene:

• Risør videregående skole
• Tvedestrand videregående skole
• Arendal videregående skole
• Sam Eyde videregående skole
• Dahlske videregående skole
• Lillesand videregående skole
• SMI-skolen i Agder (elever som er innlagt på sykehus og institusjoner vil få tilbud om undervisning)
• Fagskolen i Agder (Har gått over til digital undervisningen torsdag og fredag)

Følgende skoler åpnes fredag 5. januar for fysisk undervisning med elevene.

• Kvadraturen videregående skole
• Tangen videregående skole
• Kristiansand katedralskole Gimle
• Søgne videregående skole
• Vågsbygd videregående skole
• Vennesla videregående skole

Elever og ansatte har fått eller vil få nærmere informasjon fra sin skole på melding eller i annen kanal.

Tilbake til åpen skole

Vi er takknemlig for arbeidet som er gjort med å klargjøre veier, gangstier og skolegårder de siste dagene og retter en stor takk til alle som har bidratt. Fremdeles meldes det om utfordringer med å rydde bort snø i områdene Lillesand til Risør. I Kristiansand og Vennesla er situasjonen slik at vi kan åpne skolene for ordinær drift fredag morgen.

Imidlertid må skolene være forberedt på at det kan være utfordrende for enkelte elever og ansatte å komme til skolen grunnet manglende transport fra Lillesand og østover. Vi ber alle reisende sjekke nettsiden til akt.no for oppdatert reiseinformasjon.