Fylkeseldreombudet i Agder

Fylkeseldreombudet skal på fritt og selvstendig grunnlag jobbe for å bidra til å fremme de eldres interesserer i Agder. 

Portrett av en kvinne - Klikk for stort bildeFylkeseldreombud Hanne Merete Nøding Privat

Ombudet skal på alle samfunnsområder arbeide for å fremme eldres interesser ovenfor det offentlige og private, og følge med på utviklingen i eldres situasjon.

Hva gjør fylkeseldreombudet?

Fylkeseldreombudet skal jobbe for og være en stemme for eldre i Agder og skal 

  • sikre at eldres rettigheter blir overhold, bidra til informasjon og veiledning
  • drive med politisk påvirkning opp mot ulike aktører for å forbedre
  • bidra til å styrke eldres rettigheter
  • spre informasjon om eldres livssituasjon og rettigheter

Fylkeseldreombudet skal bistå alle alderspensjonister og eldre over 65 år i Agder. Ombudet skal ikke drive med individuell veiledning og saksbehandling.

Hvem kan kontakte fylkeseldreombudet?

Alderspensjonister og eldre over 65 år, organisasjoner og andre aktører i både offentlig, privat og frivillig sektor som jobber for eldre er velkomne til å kontakte ombudet.

 

Kontaktinformasjon:

Hanne M. Nøding

Fylkeseldreombud

Send e-post