Åpning av nybygg ved Eilert Sundt vgs, Farsund – 24. mai 2022

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen!

Det er stort å være her med dere i dag og endelig kunne åpne Eilert Sundt Farsund offisielt!

Bygget er jo allerede tatt godt i bruk, men i dag gir vi det og dere den festen det fortjener!

Innovasjon og nyskaping er viktig for å løse fremtidens utfordringer. 
Ja, vi er avhengig av det for å oppnå de ambisiøse målene vi har i regionen. 
Vi skal bli grønnere og mer bærekraftig. 
Levekårene skal opp og klimautslippene skal ned innen 2030.

Dette bygget er ett stort skritt i den retningen. 
De to nye byggene er planlagt som nær nullenergibygg. 
Dette løser vi blant annet ved å ha solceller på tak, energieffektive tekniske anlegg og godt isolert bygningskropp. 
I tillegg er det satt krav om minimum 30% reduksjon i klimagassutslipp knyttet til produksjon av bygningsmaterialer, sammenlignet med et referansebygg.
Farsund er en del av de «historiske sørlandsbyer»  og det legger en del føringer for byggets arkitektoniske utforming og bruk av materialer. 
Som taktekking er det skifer som er det normale og foretrukne materialet i Farsund. 
Derfor har vi ikke kunnet bruke standard solceller, men benyttet bygningsintegrerte solceller med takskiferlignende utseende i form og farge.
Det er herlig å kunne si at vi nådde klimamålene 
Og at klimagassberegningene viste en reduksjon i klimagassutslipp på 34% sammenliknet med ett referansebygg av tilsvarende størrelse og funksjonalitet. 

Jeg vil rette en stor takk til Farsund kommune som har stilt byggeklare tomter til de nye skolebyggene.
Kommunen har vært en svært løsningsorientert og god samarbeidspartner gjennom hele byggeprosjektet. 
Sammen har Farsund kommune og Agder fylkeskommune opparbeidet uteområdene i denne delen av byen.  

Eilert Sundt vgs skal oppfylle samfunnets krav til utdanning av høy kvalitet. 
Med toleranse, likeverd, inkludering, framtidsperspektiv og høy faglig kompetanse. 
Og som rektor Espen Berglund selv har sagt, det blir veldig bra for miljøet å blande de studieforberedende programområdene med de yrkesfaglige. 
Tidligere har de vært adskilt. 
Nå er det samlet her i Farsund.
Slik legger vi til rette for god læring.

Og i arbeidet med bygget har vi lagt vekt på å synliggjøre aktiviteten og læringen.
Dette er bl.a virkeliggjort ved store vindusflater inn til verkstedsarealene.

Ja, her skulle det meste være ivaretatt.
Da gjenstår det bare å igjen si gratulerer med dagen, til alle dere som jo nå allerede er godt i gang med å bruke bygget og erklære det for offisielt åpnet!


 

Til toppen