Åpningsmarkering i Sirdal 10.juni – rundkjøring, gang og sykkelvei og rassikringstiltak

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Jeg vil starte med å gratulere med dagen!

Gratulerer til Sirdal og til sirdølene spesielt, men også til hele Agder og til egdene. Og til alle andre som skal benytte veiene våre.

 

Dagen i dag er en stor dag, og viktig på så mange måter.

Først og fremst markerer vi prosjekter som får helt avgjørende betydning for Sirdal, for sirdølene, det lokale næringsliv og alle som benytter veien.

Men dagen i dag er også helt avgjørende for å et av våre viktigste mål i Agder – nemlig å ta hele Agder i bruk og legge til rette for trygge og attraktive steder, bygdesentra og regioner.

 

Veiene binder oss sammen og gjør avstandene mellom oss kortere.

Derfor har jeg gledet meg til i dag.

Hvor vi markerer åpningen av veiprosjekter som vil gjøre det enklere, mer trafikksikkert og langt mer forutsigbart å bevege seg her i Sirdal.

Ja, dette er en god dag for Sirdal og det er en god dag for Agder.

 

Og på høy tid.

GP-krysset har i lang tid skapt problemer.

Særlig i ferier og utfartsperioder hvor det har vært mye trafikk.

Med denne flotte nye rundkjøringen på plass vil det bli langt bedre!

 

Det har også vært vanskelig å gå i retning Tjørhomfjellet.

De nye gang og sykkelstiene vil gjøre det mye enklere.

Nå kan folk som har hytter i området gå trygt til både sentrum og skianlegget, uten å være avhengig av bil.

Det er bra for klima, det er bra for miljøet og det reduserer trafikkbelastningen på veien.

 

Det er også gjort viktige tiltak når det gjelder skredsikring.

 

Naturen dere har her i Sirdal er imponerende, med høye fjell som omkranser dalen.

Men den kan også være krevende.

Og de aller fleste skredsikringsutfordringene i Agder finner du her.

 

Et ras vil kunne, selv uten at det rammer folk eller kjøretøyer direkte, få omfattende konsekvenser for kommunikasjonen.

Fordi det er få alternative veier inn i dalen.

 

Derfor er det brukt betydelige beløp på skredsikring over lang tid i området.

Med ferdigstillelse av Kviturvika og Ortevatn 2 er alle de høyest rangerte prosjektene i Agder gjennomført.

Det gir betydelig tryggere og mer forutsigbar ferdsel i både Sirdal og Agder.

 

I dag markerer vi tiltak som er viktige for gode levekår i distriktene, og forutsigbar og trygg kommunikasjon i Agder

Et effektivt vegnett er helt vesentlig for utviklingen av Agder.

Det bidrar også til økt verdiskapning.

Det er viktig for Sirdal reiselivsområde

Og for fysisk aktivitet og friluftsliv som er sentralt for reiselivet her i Sirdal.

Og som er viktig for folkehelsen!

I det hele tatt er dette en stor dag!

Så tusen takk til alle sirdøler, til samarbeidspartnere, til entreprenør, til kommunen, Rogaland fylkeskommune og til staten.

Gratulerer med dagen!