Appell på Skeive sørlandsdager - 27.august 2022

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Kjære alle sammen

Det er godt å endelig kunne være her igjen i dag til Pride-markering.

Skytingen i Oslo i juni viste oss at det ikke kan tas som en selvfølge å feire mangfoldet.

Mange har vært redde, og mange har også kjent på at debatten har blitt tøffere også i forkant av den dramatiske hendelsen.

Først og fremst viser det at kampen for skeives rettigheter må kjempes hver eneste dag. 

Og den skal vi ta sammen.

Gjennom uka som har gått har både alvor og feiring stått på programmet, 

Dere har gjennomført viktige fagdager, kulturarrangementer og gode samtaler. 

Alt dette er gode bidrag for å nærme oss de målene vi har satt oss i Agders plan for likestilling, inkludering og mangfold, 

Den tar utgangspunkt i grunnleggende menneskerettigheter, og viktigheten av likeverdig deltakelse i samfunnet fra alle grupper. 

Vi skal løfte levekårene i landsdelen vår, og skeives rettigheter er en selvsagt del av det arbeidet.

Vi vet fra den regionale levekårsundersøkelsen som ble gjennomført i 2018 at skeive fortsatt er ei gruppe som er spesielt utsatt for marginalisering og utenforskap. 

Slik kan vi ikke, og skal vi ikke ha det.

For å øke levekårene i regionen, trenger vi både holdningsendringer og økt kompetanse - kanskje særlig blant dem som møter barn og unge.

Vi i fylkeskommunen ønsker å bidra med det vi kan.

Derfor har fylketinget bevilga tre millioner kroner til en treårig stilling ved Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, og deres med en metodebok og kurs som lærere kan ta i bruk for å styrke sin egen kompetanse.

Og ikke minst gi relevant undervisning til våre barn og ungdommer.

Alle skoler på Agder får tilbud om kursing i kjønns og seksualitets-mangfold, og hvordan dette tema kan knyttes til ulike læreplanmål.

Boka ble lansert her tidligere denne uka, og jeg vil skolene i hele Agder til å ta den med i undervisningen.

Da kan den være et viktig verktøy i kampen for bedre levekår for skeive.

Takk for oppmerksomheten, og gratulerer med dagen. Vi sees i paraden!


 

Til toppen