Elbilferie i Agder 25.april - arrangement i regi av Norsk elbilforening og Visit Sørlandet

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Elbilferie – destinasjonslading 25.april kl 08:00
God morgen og tusen takk for invitasjonen til å innlede dette frokostmøtet.
Jeg må jo si at dagens tema står mitt hjerte nær på så mange måter.
Derfor sa jeg også ja på flekken da jeg ble invitert.

Vi skal nemlig prate om hvordan vi kan legge til rette for et ladeløft, slik at enda flere skal legge ferien og turen til Agder med elbilen sin.
Og lade mens de overnatter eller opplever det Agder har å by på.

Dette er noe jeg brenner for.
Et av de viktigste målene vi jobber sammen om i regionen er jo nettopp å gjøre Agder til en enda mer attraktiv region å oppleve bo, arbeide, reise og besøke.
Og det skal skje på en grønn måte! 
Mens vi tar hele Agder i bruk.

Ja, vi har faktisk en ambisjon om å bli verdens første samfunn på 100 prosent ren energi innen 2030 her i Agder. 
Målet kaller vi Electric Region Agder.
Det er ambisiøst, men FNs klimarapporter viser også hvor nødvendig det er.

Agder skal bli et nullutslippsamfunn og derfor vil jeg gjerne fortelle dere litt om hvordan vi jobber for å gjøre dette og hvordan vi skal klare å lykkes. 

Nøkkelen er naturligvis kompetansen vi har her på Agder.
Våre sterke innovative fagmiljø som jobber med ny teknologi og grønn omstilling.

Her har vi masse å være stolte av i regionen. 
Vi har stor kompetanse både i privat, offentlig og frivillig sektor.
Tenk på NODE og EYDE-klyngen.
Tenk hvordan vi nå legger til rette for store etableringer som Morrow, som med sin batteriteknologi kan lagre overskuddsenergi fra solceller og vindturbiner.
Ja, satsingen på batterikysten blir helt avgjørende når vi skal elektrifisere transportsektoren.

Vi er også gode på fornybar vannkraft.
Hydrogen.
Og jobber med en stor satsing på havvind.

Vi i fylkeskommunen skal selvsagt også ta ansvar. 
Vi er en stor aktør på Agder, med 4,7 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett og nesten 1,9 mrd. kroner i investeringsbudsjett i planperioden 2022-2025.
Og vi stiller stadig strengere klimakrav i all vår virksomhet for å leve opp til klimabudsjettet vårt.
Med tydelige mål både for Agder som region (45 prosent) og internt for egen organisasjon (63 prosent).

Jeg nevnte transportindustrien i sted.
Og det er ingen tvil om at om vi skal nå målet om å få ned klimautslippene må vegtrafikken ta sin del. 
Derfor utarbeider vi i fylkeskommunen nå en ny mobilitetsplan.

Målet med planen er nettopp mer bærekraftig mobilitet og nullutslipp fra kjøretøy. 
Her er dagens tema svært viktig. 
Vi må ha et godt utbygd nettverk med både hurtig- og destinasjonsladere for elbil for å nå målet om nullutslipp på veiene våre.
Derfor er det gledelig å si at vi i fylkeskommunen nå jobber med en strategi for destinasjonslading ved kulturinstitusjoner og opplevelsespunkt på Agder. 
Vi har allerede lading på noen slike destinasjoner og flere skal det bli.
Og vi stiller oss naturligvis helhjerta bak arrangørens ønske om et ladeløft.
Det kan gjøre ferien på Agder enklere og bedre for elbilturistene.
Samtidig som det er enda en god grunn til å besøke kultur-severdighetene våre!


I mobilitetsplanen ser vi også på hvordan vi kan elektrifisere andre kjøretøy som drosjer, busser, ferjer, rutebåter, anleggsmaskiner, havner, varetransport – og fritidsbåter. 


Her er vi allerede godt i gang.
Ferjene til Hidra og Andabeløy er for eksempel blitt elektriske fra i år. 
(Her kan du fortelle om elmotoren i sjekta di og Lydløsfestival en i Arendal…)

Vi må også vurdere andre energibærere enn batteri-elektrisk. 
Hydrogen kan for eksempel bli svært viktig for tungtransporten. 
Det kan gi rask og effektiv fylling av energi og en unngår utfordringer knyttet til rekkevidde i vinterkulda. 


Avslutningsvis vil jeg komme med en oppfordring og en utfordring til alle som ferdes i Agder.
Med det el-bilsalget vi ser nå, sammen med forventet stor sommertrafikk, kan det bli utfordringer med kapasitet og ladekø. 
Vi ser allerede at mange av de mest fremoverlente energistasjonene etablerer gode tilbud med god kapasitet langs hovedveiene våre ( E18 og E39) men faren for kø er der.
Dette er naturligvis frustrerende. 
Men vi kan gjøre noe for å unngå det.
I mange av Agders kommuner er det allerede etablert gode lademuligheter. 
Og gjennom flere år har Agder fylkeskommune (tidligere VA og AA fylkeskommuner) bidratt økonomisk til å få etablert ladetilbud i distriktene hvor det har vist seg vanskelig å få etablert tilbud ut fra kommersielle vurderinger. 
Her ligger opplevelsene i kø for den som vil. 
Jeg vil derfor utfordre både lokale og besøkende til å utforske større deler av Agder enn langs hovedveiene. 
Slik tar vi hele Agder i bruk og en får sett hele det flotte fylket vårt.

Vi ønsker enhver el-bilist velkommen til vårt Agder. 
Dere bidrar alle til at vi raskere kan nå vår visjon om Electric Region Agder!

Til toppen