Kick-off for etablering av elbåtnettverket 17.februar 2022.

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Vår hverdag preges av hyppige endringer.  Endringstempoet er stort – og det øker hele tiden. 
Og verden oppleves stadig mindre. Det er slutt på tiden hvor vi drev med kretsmesterskap. Vi deltar nå i et kontinuerlig verdensmesterskap. Vi må tenke nytt for å styrke vår regionale og nasjonale konkurranseevne.

I Regionplan Agder 2030 – hele regionens styringsdokument – har vi en overordnet målsetting om å få utslippene ned og levekårene opp.

Skal vi nå utslippsmålene våre på Agder, være konkurransedyktige og henge med på endringene er elektrifisering svært viktig.

Derfor har vi en visjon om å skape å skape verdens første helelektriske samfunn basert på 100% ren energi innen 2030. 

I 2021 opplevde Norge tidenes registreringsrekord for nye elektriske personbiler Av 176 276 førstegangsregistrerte personbiler i 2021, var 113 715 elbiler. 65% av alle nye biler var altså elbiler. Fortsetter salgstakten, kan det allerede i mars være 500 000 elektriske personbiler i Norge.

Foreløpig har vi ikke sett den samme veksten i elbåtmarkedet – men den kommer, og da må vi være forberedt. Det gjelder også overgangen til utslippsfrie fritidsbåter.

Elektrifiseringen bidrar ikke bare til å redusere utslipp, den skaper også muligheter for næringsutvikling.
Lokalt har vi Tvedestrands-bedriften Greenwaves. Bedriften lager både nye elektriske båter, og erstatter fossile drivlinjer med elektriske.

Det er også satt i gang et spennende forskningsprosjekt som skal bidra til at Norge kan nå sine bærekraftsmål gjennom en fremtidsrettet båtproduksjon og et rikt båtliv. Prosjektet er i regi av Norges forskningsråd og flere lokale bedrifter som Ibiza Boats AS fra Froland , Nordan Composites AS fra Evje og Inventas Kristiansand deltar, sammen med SINTEF og andre. 

Elektrifiseringen som nå finner sted gir oss også muligheter til å skape nye arbeidsplasser i regionen. 
Sysselsettingspotensialet innen batteriverdikjeden ser vi jo til gangs gjennom etableringen av batterifabrikken Morrow, her i Arendal – og utviklingen av batteriverdikjeden på hele Agder.

I dag er det kick-off for etableringen av elbåtnettverket. En merkedag for elektrifisering og et viktig skritt på veien mot 2030.

Vi i Agder fylkeskommune er glade og stolte over å ha vært med på å understøtte arbeidet som har ledet frem til initiativet vi er samlet for her i dag.

Sammen med Arendal kommune har vi vært med fra begynnelsen. Først ved å finansiere en serie med workshops som ledet til etableringen av elbåt-festivalen Lydløs.

Senere har vi fulgt opp, og nylig bevilget fylkeskommunen kr 500.000,- til videre utvikling av Lydløs. 
Arrangørene har store ambisjoner  og ønsker nå å ta en posisjon som europeisk arena for fremtidens båtliv. Det er spennende!

Workshopene inspirerte Arendal kommune til å utarbeide en ladeplan for elbåter for kommunen. 

Og  Arendal kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Agder fylkeskommune har fått midler fra Klimasats-ordningen til å utarbeide en ladeplan for elbåter for hele Agder-kysten og Vestfold- og Telemarkkysten. 

Dette arbeidet er nå klart til å presenteres- og vil bli et nyttig verktøy for elbåteiere, offentlige aktører som har ansvar for planarbeid og kommersielle aktører som skal forretningsutvikle rundt utviklingen i elbåtmarkedet. 
Får vi lade-infrastrukturen på plass, vil også overgangen til elbåter skyte fart!

Samarbeidet mellom Arendal kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Agder fylkeskommune er også årsaken til dagens arrangement.  

Innoventi fikk i oppdrag å legge til rette for etableringen av et bedriftsnettverk for bedrifter – og her er vi!

Dette er et strålende eksempel på hva vi kan få til gjennom konstruktivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, på tvers av både geografiske og administrative grenser.

La oss bygge videre på dette grunnlaget – og sammen skape fremtidens båtbransje!


 
 

Til toppen