Klimaomstillingskonferansen - Grønn Praksis, dag 2, 31.mai

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Takk for anledningen til å åpne en så viktig konferanse som Grønnpraksis 22.

Jeg vil starte med å berømme Kristiansand kommune for arrangementet, og for hele miljøuka.

Dette er en viktig nasjonal arena for bærekraftig klimaomstilling.

Vi vet alle hvor avgjørende det er at vi samles om bærekraftsutfordringene for å lykkes med det grønne skiftet.

Dette er en møteplass som kan utgjøre en forskjell.


Vi i Agder fylkeskommune støtter Grønnpraksis22 fordi vi tror møteplasser som dette er et viktig skritt mot å nå målene våre.
Hvor aktører både regionalt og nasjonalt kommer sammen for å dele kunnskap og erfaringer med bærekraftig klimaomstilling i praksis. 
Denne konferansen er en strålende anledning til akkurat det.


For mer enn noen gang trenger vi alle aktører på banen for å nå målene i Parisavtalen og Regionplan Agder 2030. 
Regionplanen er tydelig:
Vi skal utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Dette forplikter – og vi i Agder fylkeskommune må også ta vårt ansvar.
Vi er en stor aktør på Agder, med 4,7 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett og nesten 1,9 mrd. kroner i investeringsbudsjett i planperioden 2022-2025.


Dermed kan vi også utgjøre en stor forskjell, og vi stiller stadig strengere klimakrav i all vår virksomhet for å leve opp til klimabudsjettet vårt. 
Målet er å senke klimautslippene for Agder som region med 45 prosent.
I egen organisasjon skal vi kutte med 63 prosent.

Her i Agder har vi historisk sett vært gode på grønn omstilling.
Det er i Agder både Miljøfyrtårn og Klimapartnere, har sitt utspring. 
Dette er i dag nettverk som dekker hele Norge.

Samtidig vet vi, at om vi skal få til klimaomstilling krever det nytenkning og nye arbeidsplasser. 
I Agder jobber vi derfor med fremtidens løsninger. 
Dette gjelder spesielt innenfor ny grønn industri. 
Vi er derfor veldig glade og stolte av at Morrow Batteries nå skal bygge verdens beste batterifabrikk i Arendal.
Vi satser også på hydrogen, havvind og karbonfangst- og lagring. 
For skal vi nå målene våre er vi avhengig av at vi lykkes med nye store industri etableringer.  
Det grønne skifte kommer, og skal man overleve i fremtiden må både private og offentlige aktører omstille seg. Jo før, jo bedre!

En annen nøkkel for å lykkes er vårt store overskudd av fornybarkraft.
Denne kraften kan, skal og vil erstatte fossil energi.
I Agder har vi et mål om at alt som kan elektrifiseres skal elektrifiseres. 
Det er dette som er kjernen i Electric Region Agder, 
En visjon som mer enn 50 regionale aktører har vært med å utforme. 
Visjonen er å skape verdens første helelektriske samfunn.


I Agder fylkeskommune har vi også en egen satsing som vi kaller Agder symbiose. 
Målet er å fremskynde omstillingen til sirkulær økonomi på hele Agder. 
Sirkulær økonomi handler om mer effektiv bruk av ressurser som bl.a. vil redusere klimagassutslipp og bremse tapet av naturmangfold. 
Det vil redusere forurensningsbelastningen og bidra til nye grønne arbeidsplasser og nye forretningsmodeller. 
Her må vi alle brette opp ermene å jobbe sammen om gode tiltak som virker.


Å nå klimamålene er en nasjonal dugnad.
Skal vi lykkes må vi samle alle gode krefter for utveksling av nye løsninger og tanker om hvordan vi best kan nå bærekraftig klimaomstilling i hele Norge. 
Det er bare gjennom god samhandling vi kan nå bærekraftsmålene våre.

Jeg ønsker dere lykke til videre med konferansen! 
 

Til toppen