Landbrukets dag 12.august 2022

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Takk for anledningen til å komme hit og åpne landbrukets dag.

Dette er en viktig dag og helg, som vi i fylkeskommunen er stolte bidragsytere til.

Her på messa får du kunnskap, kompetanse, informasjon og opplevelser for alle aldersgrupper.

Liten og stor.

Her treffer du næringa (jord og skog), ulike organisasjoner, opplæringsinstitusjoner, politiske partier og lokalmatprodusenter. 

Kort og godt ei messe for å lære og treffe relevante og interessante mennesker.

Og ekstra gledelig er det jo at jeg hører fra arrangørene at messa aldri har vært større i utbredelse.

Her på Agder har vi en landbruksstrategi for 2022-2024.

Den eies av hele det regionale partnerskapet ved Statsforvalteren, Innovasjon Norge Agder, Agder Bondelag, Aust Agder bonde og småbrukarlag, Vest Agder bonde og småbrukarlag og ledes av Agder fylkeskommune.

Strategien setter retning for næringa, og gjør prioriteringer på hvilke områder vi vil rette innsatsen mot - både på skog, jord og øvrige landbruksnæringer.

Det er nemlig kun gjennom godt samarbeid vi når målene for regionen vår.

En viktig målsetning er å knytte sammen bygd og by.

Og lørdag 3.september arrangeres Mat i sentrum på torvet i Kristiansand.

Dette arrangementet er det også Landbrukets dag som er prosjekteier for.

Målet er å øke kunnskap om bærekraftig matproduksjon og skape en sentral arena hvor alle kan møte lokalmatprodusenter og organisasjoner.

Her går det en rød tråd fra dagens arrangement.

Jeg ønsker dere ei riktig god messe. 

Vi i Agder fylkeskommune heier på dere, og vi står sammen om et aktivt og bærekraftig landbruk.


 

Til toppen