Setesdals folkemusikkfestival 5.august 2022

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Tusen takk for anledningen til å komme hit og åpne Setesdal Folkemusikkfestival!

Og tusen takk til arrangørene i Setesdal Spelemannslag som årlig tar initiativet og arrangerer.

At vi markerer, fremmer og dyrker folkemusikk og dansetradisjonene i Setesdal er svært viktig.

Ja, jeg er stolt av at fylket vårt har så sterke tradisjoner.

Spelemenn, kvedarar, dansere og alle som er interesserte.

De er det mange av her i dag, meg inkludert og enda flere håper jeg det blir.

Kappleik, dans, konserter med lokale og nasjonale artister og folkemusikkvandring til historiske folkemusikksteder på Rysstad.

Det er et spennende program dere byr på!

Dette vil inspirere både liten og stor.

Og gjøre enda flere interessert og glad i tradisjonene.

Både glade amatører, semi-profesjonelle og profesjonelle.

Som kan ta videre tradisjonene, som er så viktige for Setesdals identitet.

Og for Agders identitet.

Som engasjerer lokalsamfunn, familier, nabolag, frivillige, både inn og utflyttere. 

Tilreisende og fastboende.

Og som er hedret av UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur på deres liste over immateriell kulturarv.

Nå samarbeider vi om hvordan statusen best skal følges opp.

Sammen med spelemannslaget, kommunene, Setesdal regionråd, Setesdalsmuseet, Agder folkemusikkarkiv og Setesdal folkehøgskule har vi i fylkeskommunen jobbet med hvordan vi best kan bygge videre. 

Vi gikk sammen om et forprosjekt som fylkets Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet stilte seg bak og vedtok

Dette er forløperen til det treårige prosjektet Setesdalsfolk, ledet av Annbjørg Lien som vi i fylkeskommunen initierte 1.januar 2021.

Formålet for Setesdalsfolk er mye av det samme som denne festivalen.

Verne om folkemusikk og dans brukt i Setesdal og inspirere enda flere barn og unge til å utøve UNESCO-elementet som er hedret -  nemlig hardingfele, munnharpe, stev, stevjing og dans.

Prosjektet skal i godt samarbeid med sentrale aktører styrke den lokale identiteten og styrke Setesdal.

For tiden jobbes det med å tilsette en folkemusikkpedagog som skal jobbe ved kulturskolene i de tre kommunene, å få kommunalt forankret drift av undervisningsprosjektet Gorrlaus i alle barnehager og skoler i alle tre kommunene, et regionalt folkemusikksenter og ikke minst finansiering via statsbudsjettet.

Å ta vare på kulturarven i indre bygder er et klart mål i planen for landsdelen vår og øke verdiskapingen knyttet til den.

Vi skal være stolte av tradisjonene, bevare dem og styrke dem!

God fornøyelse! 


 

Til toppen