Sjøørretkonferansen 30.mai

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Tusen takk for invitasjonen til å åpne Sjøørretkonferansen her i dag ved flotte Strand Hotel Fevik.
Havet og alt som hører til er viktig for meg.
Det er lite jeg setter mer pris på enn en tur i sjekta mi.
Eller en fisketur.

Og det er mange som meg i dette landet og her i Agder.
Tall fra SSBs levekårsundersøkelse viser faktisk at 41 prosent nasjonalt og 42 prosent i Agder sier de har fisket i 2021.  
Fiske er en av de aller mest populære fritidsaktivitetene her til lands. 
Og det er bra!
Fritidsfiske fører til økt fysisk aktivitet, er tradisjonsbærende, har stort potensiale for verdiskapning, og er høsting av lokale og bærekraftige matressurser.

Og sjøørreten vi gir oppmerksomhet i dag er blant de aller mest attraktive sportsfiskene.
I Agder har vi en lang og variert kystlinje, ideelt for sjøørretfiske!
Som her nede på stranda ved hotellet.
Det er også gratis å fiske etter den, og det er åpent og tilgjengelig for alle.
Det er jo ikke tilfelle med alle typer fisk.

Her har vi et stort potensiale i Agder. 
Kysten vår er jo full av overnattingsplasser, restauranter og aktører innen opplevelsesturisme.
Med svært mange besøkende. 
Men det er jo stort sett om sommeren. 
Sesongen for sjøørretfiske er i hovedsak vår, høst og deler av vinteren.
Her har vi nok mye å lære av Danmark.
Danskene har klart å skape arbeidsplasser og verdiskaping av sjøørretfiske gjennom hele året.
Jeg gleder meg til å høre hvordan dere har fått det til her i dag. (er på programmet)
Ambisjonen vår her i Agder er å få til noe lignende.

Og Agder fylkeskommune ønsker å være med på laget.
Gjennom å støtte prosjektet Sjøørret Sørlandet vil vi bidra til å etablere ny næring og styrke eksisterende næring innen en bærekraftig ramme. 
Vi vil ha mer oppmerksomhet om sjøørretfiske som en friluftsaktivitet. 
Og gjøre flere klar over de de unike forutsetningene for dette i Agder. 
For marin næringsutvikling er viktig for Agder fylkeskommune og er nedfelt i flere av våre regionale planer og strategier. 
(Regionplan Agder 2030, VINN Agder – Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder). 

Flere tusen nordmenn drar jo til Danmark for å fiske sjøørret. 
Kanskje kan vi overbevise disse om å heller fiske her i Agder?  
Mange reiser til Agder for å fiske laks, hvorfor ikke også sjøørret? 

Skal vi få til det, må vi også ta godt vare på sjøørreten vår.
Den er sårbar og avhengig av god miljøtilstand i bekker og elver. 
Det innebærer at vi vi må være bevisste på bærekraftig utvikling når vi planlegger og iverksetter nye næringsområder og veier. 

For å oppnå bærekraftig forvaltning og et høstbart overskudd er det også viktig å utbedre og restaurere sjøørretbekkene. 
Bedre miljøtilstand i bekkene vil gi økte bestander av sølvblanke sjøørreter.
Det vil være bra for det øvrige biologisk mangfoldet i vassdragene – og ikke minst menneskene som bor i nærheten. 
Det er godt dokumentert at åpne og levende vassdrag har positiv effekt på folk og bidrar til å skape attraktive bosteder.
Og det har vel aldri passet bedre å satse på dette enn nå - når vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering!
Så dette er en viktig dag, og dere skal vite at Agder fylkeskommune er med på laget.
Tusen takk for meg!


 

Til toppen