Videotale - åpningen av ny fergeforbindelse Nederland

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen


God morgen/ettermiddag/kveld
Mitt navn er Arne Thomasssen, og jeg er fylkesordfører i Agder.

Agder er det sørligste fylket i Norge, med 311 134 innbyggere med bakgrunn fra 150 land.
Agder er en utadrettet region med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid

Næringslivet vårt er eksportorientert, hvor mange av selskapene har utenlandske eiere.

Jeg er derfor veldig glad for å hilse til dere i anledning åpningen av det nye fergesambandet mellom Kristiansand og Eemshaven i Nord-Nederland.

Fergesambandet er svært viktig for regionen vår, og vil fasilitere turisme og handel, I tillegg til faglig, utdanningsmessig, og kulturell utveksling.

Våre to regioner er like på mange områder, som i vår fornybare energiproduksjon, vår maritime industri og våre høye ambisjoner for reduserte klimautslipp. Vi er også begge medlemmer av Nordsjøkommisjonen.

Jeg er overbevist om at dette fergesambandet vil knytte oss tettere sammen, og legge til rette for økt samarbeid mellom næringslivet, universitetene, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor i våre to regioner.

Så dette er en stor dag! Gratulerer med dagen!
 

Til toppen