Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov hos og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen.

Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter § 4-8 i opplæringsloven er pliktig til å legge fram for nemnda. Dette er blant annet saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa. Yrkesopplæringsnemnda skal også arbeide for å heve kvaliteten på hele fag- og yrkesopplæringen.

Fag- og yrkesopplæringsnemnda i Opplæringsloven

Yrkesopplæringsnemnda består av 15 medlemmer. Medlemmene representerer partene i arbeidslivet, lærerorganisasjonene, lærlinger og elever.

Reglement for yrkesopplæringsnemnda (PDF, 86 kB)

Møteplan for yrkesopplæringsnemnda