Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov hos og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunene.

Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter § 4-8 i opplæringsloven er pliktig til å legge fram for nemnda. Dette er blant annet saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa. Yrkesopplæringsnemnda skal også arbeide for å heve kvaliteten på hele fag- og yrkesopplæringen. 

Yrkesopplæringsnemnda består av 15 medlemmer. Medlemmene representerer partene i arbeidslivet, lærerorganisasjonene, lærlinger og elever.  

Mer om fag- og yrkesopplæringsnemnda (Opplæringsloven).

Reglement for yrkesopplæringsnemnda (PDF, 74 kB)

Se møteplan for yrkesopplæringsnemnda, saker og medlemmer

Til toppen